Onderzoek naar grensoverschrijdende gezondheidszorgdiensten: verbetering van de informatievoorziening aan patiënten

Onderzoek naar grensoverschrijdende gezondheidszorgdiensten: verbetering van de informatievoorziening aan patiënten


Passende informatie over alle essentiële aspecten van grensoverschrijdende gezondheidszorg is noodzakelijk om patiënten in staat te stellen hun recht op grensoverschrijdende gezondheidszorg in de praktijk uit te oefenen.

Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg vraagt ​​de lidstaten om informatie over grensoverschrijdende gezondheidszorg aan patiënten te verstrekken door de oprichting van nationale contactpunten (NCP's). Uit eerder onderzoek blijkt dat de informatievoorziening van NCP’s aan patiënten verbeterd kan worden.
Het algemene doel van deze studie was om aanbevelingen te doen om het huidige niveau van informatievoorziening aan patiënten door NCPS te verbeteren.

Als resultaat hiervan heeft Ecorys:

  • Identificeert de wettelijke informatievereisten en de behoeften van patiënten
  • Beoordeel de status quo van de informatievoorziening door NCP’s
  • Ontwikkelde een toolbox en trainingsmateriaal voor de NCP's om de kwaliteit van de informatievoorziening aan patiënten over grensoverschrijdende gezondheidszorg te verbeteren.

Hierbij is gebruik gemaakt van een combinatie van onderzoeksmethoden, waaronder literatuuronderzoek, analyse van juridische teksten, websiteanalyse, pseudo-patiëntenonderzoek, NCP- en patiëntenenquêtes, bilaterale uitwisselingen en een workshop met NCP's.

De kernbevindingen van het onderzoek zijn:

  1. Er bestaat een algemeen gebrek aan kennis over het bestaan ​​van de richtlijn en de NCP's
  2. De informatievoorziening via de NCP-websites was adequaat, maar er blijft behoefte aan verbetering van de websites
  3. Er zijn organisatorische verschillen tussen NCP’s. Deze hebben betrekking op het aantal NCP's in elke lidstaat, de instelling waar het NCP is gevestigd, de financiering en het personeel, en de organisatorische omgang met patiënten.
  4. De informatievoorziening voor inkomende patiënten is minder compleet dan die voor uitgaande patiënten
  5. Over het geheel genomen is er nog steeds voldoende ruimte voor verbetering in de NCP-praktijken. Er is vooral een groot potentieel voor NCP’s om van elkaar te leren en elkaar te helpen hun informatievoorziening aan patiënten te verbeteren in de context van grensoverschrijdende gezondheidszorg

Eindrapport op website DG SANTE

Bijlagen bij het eindrapport op de website van DG SANTE

Samenvatting op website DG SANTE