Strategische evaluatie van de veerkrachtbenadering van het EU-trustfonds voor Oost-Afrika

In Afrika worden verschillende landen geconfronteerd met groeiende uitdagingen, variërend van demografische druk, extreme armoede, zwakke sociale en economische infrastructuur, interne spanningen en institutionele zwakheden tot onvoldoende veerkracht tegen voedselcrises en milieustress. Om deze uitdagingen aan te pakken heeft de Europese Unie een trustfonds in het leven geroepen.

Achtergrond

Het Emergency Trust Fund van de Europese Unie (EUTF voor Afrika) is opgericht om de diepere oorzaken van instabiliteit, gedwongen ontheemding en irreguliere migratie aan te pakken en bij te dragen aan een beter migratiebeheer. Programma's in het kader van het EU-trustfonds voor Afrika worden uitgevoerd in 26 partnerlanden in drie regio's van Afrika: de Sahel en het Tsjaadbekken, de Hoorn van Afrika en Noord-Afrika.

Ecorys werd gevraagd een strategische evaluatie uit te voeren van de veerkrachtbenadering van het EU-trustfonds voor Oost-Afrika, meer specifiek de regio van de Sahel en het Tsjaadbekken.

Onze evaluatie is van cruciaal belang voor het verbeteren van de effectiviteit van de EU-interventies bij het aanpakken van complexe uitdagingen op het gebied van beter migratiebeheer in de Sahel en de regio van het Tsjaadbekken. Het vormt de basis voor toekomstige strategieën om de veerkracht en stabiliteit te vergroten en uiteindelijk bij te dragen aan een beter migratiebeheer en een betere regionale ontwikkeling.

Belangrijkste bevindingen

Onze evaluatie had betrekking op 10 programma's (besluiten) en 24 projecten (contracten) in 8 landen van de Sahel en het Tsjaadbekkengebied: Burkina Faso, Kameroen, Tsjaad, Mali, Mauritanië, Niger, Nigeria en Senegal. De bevindingen van het team van deskundigen hebben de EU in staat gesteld haar kennis op het gebied van veerkracht te versterken en de EU geholpen om van ervaringen uit het verleden te leren en deze kennis te gebruiken om beleid en praktijken te verbeteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Kim Groenewegen