Strategische evaluatie van de veerkrachtbenadering van het EU-trustfonds voor Afrika

Het Emergency Trust Fund van de Europese Unie (EUTF voor Afrika) is opgericht om de diepere oorzaken van instabiliteit, gedwongen ontheemding en irreguliere migratie aan te pakken en bij te dragen aan een beter migratiebeheer. Programma's in het kader van het EU-trustfonds voor Afrika worden uitgevoerd in 26 partnerlanden in drie regio's van Afrika: de Sahel en het Tsjaadmeer, de Hoorn van Afrika en Noord-Afrika. In november 2022 gaf de Europese Unie ons de opdracht om de “Strategische evaluatie van de veerkrachtbenadering van het EU-trustfonds voor Afrika” uit te voeren.


De landen in deze regio's worden geconfronteerd met toenemende uitdagingen, variërend van demografische druk, extreme armoede, zwakke sociale en economische infrastructuur, interne spanningen en institutionele zwakheden tot onvoldoende veerkracht tegen voedselcrises en milieustress.

Vanaf november 2022, met een looptijd van een jaar, zal ons team van deskundigen de EUTF-ervaring en de resultaten ervan op het gebied van de veerkrachtcomponent evalueren om de kennis van de EU op dit gebied te versterken, om van ervaringen uit het verleden te leren en om dit leerproces te gebruiken om het verbeteren van beleid en praktijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Kim Groenewegen.

16 november 2022

1 minuut lezenSleutelexperts

Ignacio García

Senior Project Manager

Kim Groenewegen

Principal Consultant