Strategische evaluatie van de Resilience Approach van het EU Trust Fund voor Afrika

Het Emergency Trust Fund van de Europese Unie (EUTF voor Afrika) is opgericht om de fundamentele oorzaken van instabiliteit, gedwongen ontheemding en irreguliere migratie aan te pakken en om bij te dragen aan een beter migratiebeheer. Programma's in het kader van het EUTF voor Afrika worden uitgevoerd in 26 partnerlanden in drie regio's van Afrika: de Sahel en het Tsjaadmeer, de Hoorn van Afrika en Noord-Afrika. In november 2022 gaf de Europese Unie Ecorys de opdracht om de “Strategische evaluatie van de Resilience Approach van het EU Trust Fund voor Afrika” uit te voeren.


De landen in de genoemde regio's worden geconfronteerd met toenemende uitdagingen, variërend van demografische druk, extreme armoede, zwakke sociale en economische infrastructuur, interne spanningen en institutionele zwakheden tot onvoldoende veerkracht tegen voedselcrises en milieustress.

Vanaf november 2022, met een looptijd van een jaar, zal ons team van deskundigen de EUTF-ervaring en de resultaten ervan op het gebied van de veerkrachtcomponent evalueren om de kennis van de EU op dit gebied te versterken, om van ervaringen uit het verleden te leren en om dit leerproces te gebruiken om toekomstig beleid en praktijk te verbeteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Kim Groenewegen.

16 november 2022

1 minuut lezenSleutelexperts

Ignacio García

Senior Project Manager

Kim Groenewegen

Principal Consultant