Programma voor het stoppen van misbruik en vrouwelijke uitbuiting (SAFE).

Programma voor het stoppen van misbruik en vrouwelijke uitbuiting (SAFE).


Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest voorkomende mensenrechtenschendingen in Zimbabwe, waarbij jongere meisjes onevenredig zwaar worden getroffen en het meest kwetsbaar zijn. Ruim tweederde van de Zimbabwaanse vrouwen krijgt tijdens hun leven te maken met geweld; vergeleken met slechts een derde van de vrouwen wereldwijd

SAFE Communities, geïmplementeerd door Ecorys UK en onze partners Social Development Direct en SAFAIDS, heeft als kerndoelstelling het terugdringen van het plegen van Intiem Partnergeweld (IPV), veroorzaakt door economische onzekerheid en sociale normen die de dynamiek op huishoudensniveau in concentratiegemeenschappen beïnvloeden. Het programma probeert ook als secundaire doelstellingen de oorzaken van kinderhuwelijken en andere vormen van geweld op gezinsniveau aan te pakken.

VEILIGE Gemeenschappen is:

  • Het voorkomen van geweld door het veranderen van schadelijke attitudes en gedragingen ten opzichte van vrouwen en meisjes door middel van een benadering van gezinswelzijn, waarbij de nadruk wordt gelegd op gendertransformatie en empowerment van het levensonderhoud, en die zowel op het niveau van huishoudens als op gemeenschapsniveau werkt. Dit wordt gerealiseerd via een aangepaste gendertransformatieve aanpak – Gender Action Learning System (GALS), die is ontwikkeld tot een op maat gemaakte interventie die we ‘Toose’ noemen.
  • Reageren op geweld door zowel het aanbod van diensten als de kwaliteit van de diensten in de concentratiedistricten te vergroten. Het programma zorgt voor een diepgaande integratie van preventie- en responsactiviteiten, waarbij het Toose-model wordt toegepast om belemmeringen voor de toegang tot diensten te identificeren en te voorzien in de juiste verwijzing van overlevenden om toegang te krijgen tot de diensten die ze nodig hebben
  • Het vergroten van de beschikbaarheid en het gebruik van bewijsmateriaal om ervoor te zorgen dat het Toose-model rigoureus kan worden gemonitord en geëvalueerd, en dat bewijsmateriaal over de doeltreffendheid en kosteneffectiviteit ervan toekomstige benaderingen van zowel beleid als schaal kan informeren.

Uitgebreide analyse heeft geleid tot onze benadering van de ontwikkeling van het Toose-model om partnergeweld en andere vormen van geweld in Zimbabwe te voorkomen. Deze analyse omvatte het uitgebreid in kaart brengen van modellen die al in Zimbabwe zijn geïmplementeerd, het beoordelen van bewijs van hun effectiviteit en impact en het betrekken van regionale en mondiale beste praktijken. De implementatie van Toose – een model dat al is ontstaan ​​door de toepassing van GALS in Zimbabwe – biedt potentieel voor een aanzienlijk dividend. Toose heeft een enorm potentieel voor het produceren van waardevolle lessen over het mainstreamen van de preventie van geweld tegen vrouwen in economische empowerment-interventies die toekomstige GBV-programmering kunnen informeren, nationaal en mondiaal.

SAFE wordt geleverd via lokale uitvoerende partners die uitgebreide kennis inbrengen over economische empowerment, gendertransformatie, GBV-respons en de verschillende lokale contexten in elk van de focusgemeenschappen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Barney Shiels, Technisch directeur, of Elena Ghitti, Projectleider.

7 maart 2022

2 minuten lezen


Sleutelexperts

Barney Shiels

Bonka Karadjova

Elena Ghitti

Senior Consultant