Maatschappelijke waarde van groen gas in de gebouwde omgeving

Het project Nieuwborgen in Groningen heeft als doel het aardgasvrij maken van Nieuwolda en Wagenborgen door de productie en het gebruik van lokaal groen gas. Ecorys heeft de maatschappelijke (meer)waarde van groen gaslevering onderzocht, in opdracht van het projectteam.

In het onderzoek heeft Ecorys in het bijzonder aandacht besteed aan ‘directe’ levering van groen gas, waarbij er een fysieke gasleiding is die de biovergisters rechtstreeks verbindt met de betreffende woonwijken. De resultaten van het onderzoek zijn niet alleen relevant voor het project Nieuwborgen, maar ook voor andere plekken in de gebouwde omgeving in Nederland waar groen gas het maatschappelijk optimale alternatief voor aardgas vormt.

Naast inzicht in de maatschappelijke waarde van groen gas (onderdeel 1) en de waarde die bewoners hechten aan directe levering (onderdeel 2) hebben de gemeenten ons ook gevraagd het kader te schetsen op basis waarvan de netbeheerders investeringen afwegen die het mogelijk maken gas in het net te voeden (onderdeel 3).

Methode
Om de waardering van groen gas door consumenten te onderzoeken is enquête-onderzoek uitgevoerd. Ruim 1600 mensen hebben meegedaan. Met geavanceerde statistische technieken (‘vignettenanalyse’) is de betalingsbereid voor verschillende varianten onderzocht. Deze methode heeft Ecorys (in samenwerking met SEO) recent ook toegepast in een onderzoek naar de Value of Lost Load (VoLL) in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt . <br>
Om te bepalen in welke wijken groen gas vanuit technisch-economisch oogpunt het beste ingezet kan worden is het Vesta MAIS-model gebruikt.

Lees voor meer informatie het onderzoeksrapport Maatschappelijke waarde groen gas (pdf).

29 augustus 2022

1 minuten lezen