MKBA als hulpmiddel voor het aanpakken van gezondheidsachterstanden bij kwetsbare gezinnen

Een beter beeld krijgen bij wat de baten zijn van het aanpakken van gezondheidsachterstanden bij kwetsbare gezinnen? Ecorys heeft aan de hand van een maatschappelijke kosten baten-analyse (MKBA) drie persona’s doorgerekend waarin drie verschillende situaties van gezinnen zijn geschetst. Bij alle persona’s worden maatschappelijke materiele baten gerealiseerd van meer dan €200,000 per huishouden gedurende tien jaar. De grootste baten worden gerealiseerd op de domeinen werk en inkomen, welzijn en gezondheid. De immateriële baten betreffen een verlaging van stress, meer zelfvertrouwen, een steviger informeel netwerk en meer zelfredzaamheid.

Doel onderzoek
Met gebruik van de MKBA-methodiek worden twee situaties met elkaar vergeleken. De gezinssituatie zonder lokale, langdurige hulp op maat en de gezinssituatie waar deze hulp wel wordt gegeven. Hiermee wordt in kaart gebracht op welke manier de situatie in het huishouden verandert dankzij hulp op maat en welke maatschappelijke baten dat oplevert op diverse domeinen.

Er wordt gekeken naar maatschappelijke en immateriële baten. De materiële baten omvatten de maatschappelijke kosten die door de inzet van hulp op maat voor de gezinnen worden vermeden. Immateriële baten zijn de veranderingen voor het gezin die door de hulp ontstaan die niet in geld uit te drukken zijn.

Heeft u vraag of wilt u meer informatie over onze werkwijze? Neem dan contact op met <a href="mailto:Annejet.Kerckhaert@ecorys.com">Annejet Kerckhaert</a>.

30 juni 2021

1 minuut lezen


Sleutelexperts

Annejet Kerckhaert

Principal Consultant