Stappenplan voor inzicht in de ruimtebehoefte van circulaire economie: Noordzeekanaalgebied

Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) staat door de beperkte ruimte en de complexiteit voor een grote uitdaging die gepaard gaat met tal van onzekerheden over de ruimtevraag die ontstaat bij de transitie naar een circulaire economie.

Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is een van de grootste industriegebieden van Nederland. Naast het bieden van werkgelegenheid voor de regio, wordt de economische waarde van de NZKG weerspiegeld in de hubfunctie die het biedt voor de mondiale en regionale handel in essentiële grondstoffenstromen. In het gebied zijn grote industriële bedrijven gevestigd, maar ook toeleveranciers, logistieke dienstverleners en deels de stedelijke economie. Het NZKG is door haar omvang, reikwijdte en soort grondstoffenstromen een locatie waar de transitie naar een circulaire economie zich manifesteert en tegelijkertijd een belangrijke functie kan spelen in de transitie.

Geïnteresseerd in wat de circulaire transitie betekent voor uw regio? Het stappenplan in het onderstaande artikel helpt u het antwoord op deze vraag inzichtelijk te maken.

Lees ons volledige artikel over de scenario's en de effecten op het ruimtegebruik in het NZKG hier. Ons volledige rapport kunt u hier vinden.

Stappenplan

BT Magazine publiceerde ook een artikel over ons werk. BT Magazine is een vakblad voor iedereen die zich bezighoudt met regionale innovatiekracht en vestigingsklimaat.

20 december 2023

1 minuten lezen