Evaluatie van de reclamecode voor alcoholhoudende dranken (RvA)

Ecorys en PROOF adviseurs hebben in opdracht van ZonMw de reclamecode voor alcoholhoudende dranken (RvA) geëvalueerd. In de RvA zijn afspraken voor verantwoorde alcoholmarketing opgesteld. De RvA moet bijdragen aan de doelstelling uit het Nationaal Preventieakkoord om problematisch alcoholgebruik tegen te gaan.

Uitvoerbaarheid van de RvA
De gesproken adverteerders gaven aan dat ze de RvA begrijpen en de regels weten toe te passen in hun werkzaamheden. Wel gaven enkele adverteerders aan dat sommige onderdelen in de RvA niet geheel duidelijk zijn. Op basis van deze uitkomsten, is het wenselijk om de RvA regelmatig onder de aandacht van (nieuwe) adverteerders te brengen en deze beter toe te lichten.

Naleving en handhaving van de RvA
Uit de cijfers blijkt dat er in de periode 2014-2020 92 klachten zijn ingediend, waarvan ongeveer de helft (43) is afgewezen. Van alle klachten die zijn toegekend, wordt 97% nageleefd. Het kan wenselijk zijn om deze vorm van reactieve monitoring aan te vullen met een meer proactieve vorm van monitoring om uit te sluiten dat mogelijke overtredingen van de RvA in de huidige vorm van handhaving worden gemist.

RvA in relatie tot bereik en beïnvloeding van minderjarigen
Jongeren associëren reclameafbeeldingen en video’s voor alcoholhoudende dranken die meerdere mensen bevatten met gezelligheid, vriendschap en/of een feestje. In de RvA zijn bepalingen opgenomen die de blootstelling van minderjarigen beperken, waaronder dat maximaal 25% van het publiek dat aan alcohol wordt blootgesteld minderjarig mag zijn. Dit kunnen in de praktijk echter grote absolute aantallen minderjarigen zijn. Gezien het effect van alcoholreclames op jongeren, kan het kan dus wenselijk zijn om deze grens naar beneden bij te stellen.

Meer weten? Lees het onderzoeksrapport (pdf) voor meer informatie.

3 mei 2021

1 minuut lezen


Sleutelexperts

Daniek Korver

Consultant