Resultaten van 'Uitwisselingsprogramma's voor jonge boeren' gepresenteerd op de conferentie Young Farmers 2015

Resultaten van 'Uitwisselingsprogramma's voor jonge boeren' gepresenteerd op de conferentie Young Farmers 2015


De Europese Commissie, Directoraat-Generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling (DG AGRI), presenteerde tijdens de conferentie 'kennis voor jonge boeren' de voorlopige resultaten van het pilotproject 'Exchange Schemes for Young Farmers'. Dit onderzoek is uitgevoerd door Ecorys, LEI-Wageningen UR en Aequator Groen & Ruimte. Op 15 en 16 oktober 2015 verwelkomde DG AGRI 165 jonge boeren, verenigingen van jonge boeren, beleidsmakers, uitwisselingsprogramma's en EU-instellingen op de conferentie, die werd georganiseerd door Ecorys.

Europarlementariër Mairead McGuinness zei dat ze blij was met zo'n gedegen onderzoek naar de behoeften van jonge boeren en dat de landenrapporten een rijke bron van informatie zijn. De adjunct-directeur-generaal Mihail Dumitru van DG AGRI en directeur van DG AGRI Aldo Longo gaven aan dat het de eerste keer is dat jonge boeren en beheerders van uitwisselingsprogramma's samen waren. Ook jonge boeren waren zeer verheugd over het feit dat er diepgaand onderzoek was gedaan naar hun behoeften.

Doelstellingen

Op de conferentie werden de resultaten van de drie delen van het onderzoek gepresenteerd:

  1. Behoeften van jonge boeren (jonger dan 40 jaar). Op basis van interviews met 2205 jonge boeren in heel Europa zijn een totaalrapport en 28 landenrapporten opgesteld. Je kunt onder meer zien dat uitwisselingsprogramma's door de deelnemers als zeer nuttig worden beschouwd, maar slechts 17% van de jonge boeren is zich ervan bewust dat het uitwisselingsprogramma bestaat.
  2. Er zijn 185 uitwisselingsprogramma's geïdentificeerd in de EU en in enkele landen buiten de EU. Ze waren geclusterd in acht soorten, bijvoorbeeld klassieke uitwisselingsprogramma's, groepsuitwisselingen en webgebaseerde uitwisselingen.
  3. Er is een Gids voor succesvolle uitwisselingsprogramma's gelanceerd met tips en hints over het opstarten of verbeteren van een uitwisselingsprogramma.

De eindrapporten zijn in 2015 beschikbaar op de website van DG AGRI en de ENPO-website. Het programma waarin ook de belangrijkste resultaten zijn opgenomen, vindt u hier. De mainstreaming kan worden gevolgd hier.

Bekijk het volledige overzicht hier

3 februari 2019

2 minuut lezen


Sleutelexperts

Marie-Jose Zondag

Senior Consultant