Onderzoek naar de waarde van zorgtechnologie

Ecorys heeft een onderzoek uitgevoerd voor FME naar ‘de waarde van zorgtechnologie’. Zorgtechnologie is essentieel voor de Nederlandse gezondheidszorg; het levert een bijdrage aan het dagelijks functioneren van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Verder wordt het gebruikt door zorgprofessionals bij hun werkzaamheden rondom preventie, diagnostiek en genezing. Het rapport werd aangeboden aan de vertegenwoordigers van de vaste Kamercommissie VWS.

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de markt voor zorgtechnologie. De studie richt zich op:

  1. De definitie van zorgtechnologie.
  2. Het bepalen van de segmenten waaruit de zorgtechnologie markt bestaat.
  3. Het, gegeven de definitie en segmentering, in kaart brengen van de totale omvang van de zorgtechnologie markt in Nederland.

Daarnaast is er gekeken naar kansen voor de toekomst. Het onderzoek richt zich primair op de curatieve zorg met daarbij een focus op ziekenhuizen.

Op basis van de beschikbare data en interviews schat Ecorys dat algemene ziekenhuizen en universitair medische centra in 3.2 circa €2016 miljard uitgaven aan zorgtechnologie. Dit betreft zowel investeringen in medische apparatuur (11%), als uitgaven aan verbruiksgoederen (disposables, 51%), implantaten en prothesen (25%) en instrumentarium en apparatuur (14%). Daarnaast blijkt dat de markt voor zorgtechnologie volop in beweging is. Binnen ziekenhuizen wordt namelijk de inkoop van zorgtechnologie geprofessionaliseerd en krijgt ook een meer strategisch karakter. Het rapport benadrukt verder de noodzaak tot samenwerking tussen de verschillende stakeholders, om de kosteneffectiviteit en daarmee de meerwaarde van zorgtechnologie beter in kaart te brengen.

18 februari 2019

1 minuut lezenSleutelexperts

Annejet Kerckhaert

Principal Consultant