Onderzoek en innovatieperspectief van het potentieel op middellange en lange termijn voor geavanceerde biobrandstoffen in Europa

Onderzoek en innovatieperspectief van het potentieel op middellange en lange termijn voor geavanceerde biobrandstoffen in Europa


Ecorys leidde een groot internationaal consortium dat onderzoek deed naar het potentieel van geavanceerde biobrandstoffen in Europa.

De resulterende studie voor de Europese Commissie (DG Onderzoek en Innovatie) heeft de titel “Onderzoeks- en innovatieperspectief van het middellange en lange termijnpotentieel voor geavanceerde biobrandstoffen in Europa”.

Samen met zijn partners onderzocht Ecorys het potentieel van de EU op het gebied van duurzame grondstoffen en geavanceerde biobrandstoffenproductie. Ecorys had een speciale focus op de rol van onderzoek en innovatie (R&I), de waardeketen, en verdiepte zich in de transportsector.

De studie vindt een reden voor investeringen in O&I die verband houden met de sector van geavanceerde biobrandstoffen, door middel van maatregelen met betrekking tot de ontwikkeling van technologieën voor de conversie van het aanbod van grondstoffen en door het stimuleren van de vraag naar geavanceerde biobrandstoffen. Bovendien concludeert de studie dat O&I een cruciale rol speelt in beide:

  • Waarborgen van de hoeveelheid betaalbare duurzame biomassa.
  • Het verbeteren van de efficiëntie van de hele keten van biomassa tot biobrandstof, nodig voor de transitie naar een bio-energiesysteem

De reikwijdte van het onderzoek was baanbrekend en leverde veel nieuwe inzichten op over de mogelijke rol van geavanceerde biobrandstoffen in de toekomstige brandstofmix van Europa en de mate waarin geavanceerde biobrandstoffen kunnen helpen de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU te bereiken.

Het onderzoek resulteerde in een gepubliceerd rapport voor de Europese commissie: De bevindingen suggereren dat het verbeteren van het grondstoffenaanbod en het verlagen van de conversiekosten door onderzoek en innovatie resulteert in een toename van de beschikbaarheid van grondstoffen met 40-50%, wat bijdraagt ​​aan de ontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen. Met succesvol onderzoek en innovatie en het behalen van de EU-doelstellingen voor 2050 kunnen geavanceerde biobrandstoffen het volgende bereiken:

  • Bijna 50% van de totale energiemix van de transportsector.
  • Het realiseren van een netto-emissiebesparing van 330 miljoen ton, als deze fossiele brandstoffen vervangen, of 65% van de vereiste emissiebesparing, vergeleken met het niveau van 1990.
  • Een marktvolume van 1.6% van het bbp van de EU.
  • De energiezekerheid aanzienlijk verbeteren

Dit zou resulteren in een netto toename van 108 banen. Dit is een bijzonder opmerkelijk positief effect, gezien het feit dat het voornamelijk voortkomt uit de vervanging van de momenteel bestaande energiebehoefte.

Onderzoek en innovatieperspectief van het potentieel op middellange en lange termijn voor geavanceerde biobrandstoffen in Europa

1 februari 2019

2 minuut lezen

Sectoren


Sleutelexperts

Harry van Til

Principal Consultant