Hervormingscommunicatieprogramma in Oekraïne

Hervormingscommunicatieprogramma in Oekraïne


Het project ‘Reform Communications Program in Ukraine’, dat in 2017 door Ecorys Polen werd geïmplementeerd, werd gefinancierd door het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling, waarvan het voornaamste doel was om het bewustzijn van de lopende hervormingen onder Oekraïense burgers te vergroten.

Gedurende de looptijd van het project hebben we nauw samengewerkt met de Amerikaanse ambassade in Oekraïne, de Oekraïense regering, uitvoerende partners van het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden die donoren vertegenwoordigen. Een dergelijke samenwerking vergemakkelijkte een complementaire en synergetische aanpak en maakte coördinatie van alle activiteiten met andere informatieprogramma's in Oekraïne mogelijk.

Publicatie van deze informatie werd mogelijk gemaakt door het United States Agency for International Development. Ecorys Polen is verantwoordelijk voor de inhoud ervan, die niet noodzakelijkerwijs de mening van USAID of de regering van de Verenigde Staten weerspiegelt.

In het kader van het project hebben we – samen met onze lokale partner Internews Ukraine – de huidige situatie beoordeeld in de context van informatieactiviteiten in Oekraïne en hebben we strategische doelstellingen geïdentificeerd van de campagne die de hervormingen communiceert. Op basis van de doelstellingen van het programma hebben we twee landelijke informatiecampagnes gevoerd, waarbij we voortbouwden op eerdere analyses en gebruik maakten van een verscheidenheid aan instrumenten.