Kwaliteitsborgingsadvies voor regionale watervoorzieningsprojecten

Ecorys geeft advies op het gebied van kwaliteitsborging, controle en ondersteuning bij contracten voor regionale pre-investeringsstudies voor exploitanten van watervoorzieningsrioleringen in het kader van de projecten 'Ondersteuning van regionale investeringsplanning in de watervoorzienings- en rioleringssector'.

Doorlopende ondersteunings- en adviesdiensten (technisch, economisch, financieel en juridisch) werden aan het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Openbare Werken (MDPW) in Bulgarije vestrekt, om te zorgen voor tijdige implementatie, technische goedkeuring en kwaliteitscontrole van de resultaten en activiteiten gericht op voorbereiding van regionale pre-investeringsstudies op het gebied van watervoorziening en riolering, aanvraagformulieren voor Europese financiering en conceptuele ontwerpen.

De belangrijkste activiteiten onder het contract waren:

  • Het monitoren van de voorbereiding van investeringsvoorstellen
  • Beoordeling, opmerkingen, aanbevelingen en technische kwaliteitscontrole van de resultaten
  • Organisatie, rapportage en deelname aan reguliere voortgangsgesprekken
  • Organisatie en deelname aan Technical Expert Councils
  • Coördinatie van belanghebbenden
  • Onderhouden van een documentatiesysteem over de uitvoering van activiteiten en deelactiviteiten
  • Publicaties (artikelen) om het project en zijn prestaties te promoten
  • Uitvoering van door de Contracting Authority opgedragen aanvullende taken, zoals risicobeoordeling.

Regionale pre-investeringsstudies op het gebied van watervoorziening en riolering werden ontwikkeld en uitgebreide aanvraagformulieren werden door de respectievelijke watervoorzienings- en rioleringsbeheerders gebruikt om EU-financiering aan te vragen in het kader van het Operationeel Programma Milieu 2014-2020.

21 februari 2024

1 minuten lezenSleutelexperts

Irena Vladimirova

Principal Consultant