Welvaartseffect van waterbeschikbaarheid op de sectoren drinkwater, energie en industrie

Welvaartseffect van waterbeschikbaarheid op de sectoren drinkwater, energie en industrie


Ecorys ondersteunt het Deltaprogramma Zoetwater door de effecten van droogte op de Nederlandse economie in kaart te brengen.

Ecorys heeft inzicht gegeven in het soort problemen waarmee watergebruikers worden geconfronteerd; hoe ze zich aanpassen aan droogte en welke kosten daarvoor gemaakt moeten worden. Dit is uitgedrukt in euro’s of in termen van welvaart voor Nederland, zodat het vergelijkbaar is.

Ecorys geeft concreet antwoord op de vraag: hoe groot is het probleem?

Met deze berekening kan het onderzoeksteam inzicht geven in welke maatregelen en de omvang van de investeringen van toegevoegde waarde zijn voor de Nederlandse samenleving. Ecorys heeft nauw samengewerkt met kennisinstituut Deltares en Rijkswaterstaat. De effecten (uitgebreide modelresultaten) zijn vertaald naar economische betekenis en relevante beleidsoverwegingen.

10 april 2019

1 minuut lezen


Sleutelexperts

Harry van Til

Principal Consultant