Prestaties netbeheerders – Focus op faciliteren energietransitie

Prestaties netbeheerders – Focus op faciliteren energietransitie


In opdracht van; Budget Energie, Eneco, Engie, Essent, FastNed en Nuon heeft Ecorys in kaart gebracht op welke gebieden meer inzicht in de prestaties van netbeheerders nodig is.

Het Nederlandse energiesysteem zal de komende jaren enorm veranderen, mede als gevolg van duurzaamheidsdoelstellingen en technologische ontwikkelingen. Elektriciteits- en gasnetwerkbeheerders spelen een essentiële rol in elke stap van deze transitie. Opvallend is dat juist op de terreinen die van belang zijn voor de energietransitie geen inzicht bestaat in de prestaties van netbeheerders, terwijl er ook geen prestatie-eisen zijn geformuleerd.

Het bestaande toezicht van toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) is gericht op efficiency en bepaalde aspecten van kwaliteit (zoals uitvalminuten). Dit stelt hoge eisen aan de prestaties van netbeheerders, terwijl de energietransitie wordt bewerkstelligd door eindgebruikers en marktpartijen die daarop inspelen. Zij zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het tijdig aansluiten van wind- en zonneparken en oplaadpunten voor elektrische auto’s, het plaatsen van slimme meters en het faciliteren van datastromen op de energiemarkt.

Het rapport beschrijft op welke terreinen meer inzicht in de prestaties van netbeheerders nodig is, waarom dit wenselijk is en hoe de transparantie verbeterd kan worden. Voor elke locatie worden een aantal Key Performance Indicators voorgesteld, zodat de prestaties kunnen worden gemeten en gecontroleerd.

10 april 2019

1 minuut lezenSleutelexperts

Harry van Til

Principal Consultant