Peer-to-peer-ondersteuning voor hoge controle-instanties

Hoge Controle-instanties (HCI’s) werken al tientallen jaren samen. Binnen dat internationale netwerk van HCI-samenwerking ontwikkelden individuele HCI’s veel verschillende vormen van peer-to-peer (P2P)-samenwerking, gebaseerd op een gemeenschappelijk belang van de betrokken instellingen. Bovendien is P2P door verschillende landen gebruikt om de transparantie en verantwoording in het beheer van de overheidsfinanciën binnen de context van ontwikkeling te verbeteren. Deze P2P-samenwerking is echter slechts in beperkte mate systematisch of gecoördineerd.


De vele verschillende vormen van P2P-samenwerking resulteerden in een grote en diverse reeks P2P-modaliteiten, variërend van de meer traditionele uitwisseling van professionele ervaring tot bilaterale training en mentoring en studiereizen door regionale organisaties en jumelages. P2P-samenwerking is ook gebruikt voor gezamenlijke of parallelle audits op gebieden van gemeenschappelijk belang, zelfs tussen staten met lastige relaties.

Hoewel P2P al tientallen jaren als samenwerkingsmodaliteit wordt gebruikt, is het nog niet het voorwerp geweest van systematischer onderzoek, wat heeft geresulteerd in beperkte kennis voor besluitvormers over zowel de bestaande modaliteiten als hun sterke en zwakke punten. Tegenwoordig lijkt het gebied van P2P onbeheersbaar complex en bestaat het risico dat er suboptimale beslissingen worden genomen. Een vermindering van de complexiteit zal besluitvormers in staat stellen beter geïnformeerde beslissingen te nemen met betrekking tot P2P. Daarom heeft de Europese Commissie Ecorys opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de peer-to-peer-samenwerkingsmodaliteit tussen hoge controle-instanties wereldwijd.

De combinatie van empirische studies en analyse van documenten in samenwerking met de stakeholder in dit project biedt een uitzonderlijke kans om kennis te genereren die onmiddellijk bruikbaar is voor toekomstige P2P-projecten. Het in kaart brengen en verzamelen van gegevens kan worden gebruikt als basis voor aanvullende onderzoeken met een andere wetenschappelijke invalshoek. Verwacht wordt dat het project gegevens zal verzamelen voor de periode 2019 – 2022. We zijn ons ervan bewust dat P2P-activiteiten in het grootste deel van de wereld beperkt en beïnvloed werden door de pandemie en de coronaregelgeving en daarom heeft de P2P waarschijnlijk verschillende kenmerken ontwikkeld gedurende deze twee jaar. periode.

Het project is in juli gestart en zal het komende jaar worden voortgezet. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectmanager, Mervie Likouete.

27 juli 2022

2 minuten lezen


Sleutelexperts

Maud Eskes

Consultant