Opties en aanbevelingen voor een duurzaam mondiaal publiek goed

Opties en aanbevelingen voor een duurzaam mondiaal publiek goed


In een situatie waarin landen wordt gevraagd binnenlandse middelen te mobiliseren om hun eigen ontwikkeling te financieren, blijft het garanderen van een efficiënt gebruik van publieke middelen om ontwikkeling te financieren een belangrijke internationale doelstelling, meer specifiek als onderdeel van (Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling) SDG 16.

In dit partnerschap is het doel van de stichtende leden van de Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) om voort te bouwen op de ervaring en het succes van PEFA van de afgelopen 15 jaar om de rol van PEFA bij het versterken van PFM-systemen (Public Financial Management) op nationaal en sub-niveau te versterken. -nationale niveaus over de hele wereld.

De recente start van de vijfde fase van het programma, waarbij de looptijd ervan met nog eens vijf jaar wordt verlengd, zorgt voor extra stabiliteit op de middellange termijn. Met dit in gedachten hebben de partners van PEFA besloten een gezamenlijk project te lanceren over de toekomstige strategische richting van PEFA na de huidige fase. In het bijzonder de toekomstige rol, de blijvende relevantie, reikwijdte en mandaat, klanten en gebruikers, financiering en duurzaamheid en de doelstellingen die het moet nastreven.

De voorgestelde studie is een voorbereidende analytische oefening om de PEFA-stuurgroep een gemeenschappelijke basis te bieden en opties voor te stellen om het toekomstige PEFA-programma te definiëren in termen van focus en reikwijdte, ontwikkeling van het raamwerk, organisatie van de secretariaatfunctie en financieringsmodaliteiten.