Kansen in de zonne- en bio-energiesector in Kroatië en Slovenië

Kroatië en Slovenië plannen de komende jaren verdere investeringen in het koolstofvrij maken van de energiesector, die grotendeels door de EU zullen worden gefinancierd. Dit biedt interessante mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van zonne- en bio-energie in deze landen en om zich aan te sluiten bij langdurige partnerschappen tussen onder meer de industrie en onderzoeksorganisaties. Daarom hebben Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse ambassades in Kroatië en Slovenië ons de opdracht gegeven om een ​​marktanalyse uit te voeren op het gebied van zonne- en bi-energie in Kroatië en Slovenië.


Uit ons onderzoek blijkt dat Kroatië grote kansen biedt voor zonne-energie. Het land heeft een van de dagen met de meeste zonneschijn per jaar in de EU. Er is echter slechts ongeveer 100 MW aan zonne-energiecapaciteit geïnstalleerd, terwijl het potentieel voor zonne-energie wordt geschat op een indrukwekkende 6.8 GW. Fotovoltaïsche installaties op utiliteitsschaal (grondsysteem) worden geschat op 5.3 GW van die 6.8 GW en zonne-energiesystemen op daken op 1.5 GW. Bovendien vertoont Kroatië een groot potentieel voor de ontwikkeling van duurzame biogebaseerde energie. De hoeveelheid stroom die in meerdere biomassacentrales kan worden geproduceerd, kan oplopen tot 140 MW. In de periode tot 2027 is ongeveer 1 miljard euro aan EU- en publieke middelen beschikbaar voor het koolstofvrij maken van de energiesector in Kroatië.

Kansen in Slovenië

Slovenië biedt ook kansen op het gebied van zonne-energie. In 2019 had het land 313 MW aan zonne-energiecapaciteit geïnstalleerd en de uitbreiding hiervan past in de Sloveense plannen om de duurzaamheid van de economie in de periode tot 2030 te vergroten. Bovendien, met sterke onderzoeks- en investeringsactiviteiten op het gebied van biobased industriële producten biedt Slovenië mogelijkheden om te investeren in bio-energie. In de periode tot 2027 zal ongeveer 120 miljoen euro aan EU-middelen worden gebruikt om de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen te vergroten.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Producenten van geavanceerde zonne-energie en biogebaseerde technologieën zijn schaars in Kroatië en Slovenië. Er is echter een grote behoefte aan technologie en oplossingen voor energiecentrales, de productie en het gebruik van biomassa en de opslag van energie. Als je ervaring hebt met de transitie naar een ‘biobased’ economie, liggen er ook kansen voor innovatieve oplossingen en businessmodellen voor groene en biobased energie.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Lees een samenvatting van het marktonderzoek of vraag het volledige rapport (gratis) aan op de website website van de RVO.

12 januari 2022

2 minuut lezenSleutelexperts

Maja Hranilovic

Managing Director Ecorys Kroatië