OPEN Buurtschap – Communiceren voor een sterker partnerschap: verbinding maken met burgers in het oostelijke nabuurschapsgebied

OPEN Buurtschap – Communiceren voor een sterker partnerschap: verbinding maken met burgers in het oostelijke nabuurschapsgebied


“Communiceren voor een sterker partnerschap: verbinding maken met burgers in het oostelijke nabuurschap” (CSP East-project) was een van de drie projecten die werden gefinancierd door het EU OPEN Nabuurschapsprogramma: kansen, participatie, betrokkenheid en netwerken.

Het bouwde voort op de resultaten van het vorige regionale communicatieprogramma tussen 2011 en 2014 en hanteerde een strategische aanpak om de zichtbaarheid te vergroten en het begrip van het EU-beleid in de landen van het Oostelijk Partnerschap (Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Moldavië en Oekraïne) te verbeteren.

De specifieke doelstellingen van het project waren het verbeteren van de kennis en het begrip van het EU-beleid, de ontwikkelings- en samenwerkingsactiviteiten ervan onder opiniemakers en specifieke segmenten van het publiek van het Oostelijk Partnerschap, waaronder bedrijven en MKB-bedrijven. Dit omvatte het EU-acquis en de implicaties van de diepgaande en alomvattende vrijhandelsovereenkomsten met Georgië, Moldavië en Oekraïne.

Ecory's:

  • Georganiseerde bewustmaking en voorlichting door middel van campagnes, waaronder een realtime informatiedienst via een centraal beheerd onlineplatform (EU Neighbourhood Info Centre), perspakketten, persberichten, hoofdverhalen, wedstrijden, radio- en televisieprogramma's.
  • Betrokken bij communicatieactiviteiten op nationaal of regionaal niveau, waaronder die van meerdere EU-delegaties en hoofdkantoren van de Europese Commissie, op maat gemaakte publicaties, deelbare visuele inhoud, fotoprojecten, discussieclubs, debatten, quizzen en proefondersteuning aan een EU-delegatie in de regio, evenals als regionale en grensoverschrijdende netwerkevenementen.
  • Organiseerde opiniepeilingen en controleerde de media om de communicatieactiviteiten te verbeteren en te luisteren naar de publieke opinie over specifieke thema's, waaronder jaarlijkse enquêtes, focusgroepen en ad-hocenquêtes, een online nieuwsaggregator en mediamonitoring

18 februari 2019

1 minuut lezen


Sleutelexperts

Giada Trucco

Communicatie adviseur