Nieuwe fietsbrug Antwerpen: Ecorys brengt passerend scheepvaartverkeer in beeld

De stad Antwerpen is voornemens een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schelde te realiseren. Ter voorbereiding op deze ontwikkeling was inzicht nodig in de frequentie en de duur waarmee de brug af en toe open zal moeten. De uitdaging is immers dat deze vaste oeververbinding een groeiende vraag naar duurzame mobiliteit in de stad faciliteert, maar dat tegelijkertijd de veilige en vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer niet in gevaar mag komen. In opdracht van de stad Antwerpen bracht Ecorys daarvoor het tijdstip, de hoogte en frequentie van passerende schepen in beeld.

Meten met geavanceerd camerasysteem
Gedurende 6 maanden hebben wij op de rechteroever passerende schepen gemeten vanaf een bouwlocatie ter hoogte van de Kennedytunnel. Ecorys zette hiervoor een geavanceerd camerasysteem op, waarmee de passerende schepen 24/7 geregistreerd zijn. We bepaalden de hoogtes van de schepen op basis van de foto’s die het camerasysteem registreerde. Met een geavanceerd softwareprogramma kon eenvoudig de hoogte van het schip bepaald worden. Alle passerende schepen zijn geanalyseerd op hoogte, type (cargo- en bulkschepen, containerschepen, waterbus, yacht ed.), tijdstip en passeerfrequentie. Met deze data is de hoogte van het vaste bruggedeelte geverifieerd, zodat het merendeel van de scheepvaart de brug voorbij kan onafhankelijk van brugopening of getijdewerking.

Passerende scheepvaart in Amsterdam 
Voor Ecorys is dit niet de eerste keer dat wij scheepvaart registreren en analyseren. Eerder brachten we in Amsterdam de passerende scheepvaart in kaart ter hoogte van het Java eiland. Ook Amsterdam had plannen voor een fietsverbinding over het IJ. De intentie voor het realiseren van de fietsverbinding bestaat nog steeds, maar de gemeente heeft een andere locatie op het oog. Het Ecorys-onderzoek heeft impliciet aan deze beslissing bijgedragen.

Veldwerk, dataverzameling, cameramonitoring
Antwerpen en Amsterdam zijn allebei grote havens, maar ook sterk groeiende steden die aantrekkelijk willen zijn voor duurzame mobiliteit. Een fietsbrug is een investering die decennia meegaat, dus is het nodig om eerst een goede analyse te hebben van de uitdagingen die een brug geeft voor de scheepvaart. We zijn er trots op dat wij naast onderzoeks- en advieswerk ook veldwerk en dataverzameling en cameramonitoring aanbieden. Zo werken we bij Ecorys ook al jaren met scanauto’s en camera-tel- en meetsystemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jochen Maes.