Aard en omvang van de Nederlandse criminele bestedingen: een onderzoek van Ecorys, Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit Amsterdam

Waar geven criminelen hun geld aan uit en hoeveel geld gaat er in Nederland jaarlijks met het witwassen van geld om? Het onderzoek van Ecorys, de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam probeerde deze vragen te beantwoorden en bij te dragen aan het debat over de mate waarin het witwassen van geld een ondermijnend effect heeft op de reguliere economie en het financiële systeem in Nederland. Het onderzoeksteam keek naar het bestedingsgedrag van criminelen en de manier waarop crimineel vermogen verdwijnt in de reguliere economie.


Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat een groot deel van de inkomsten wordt besteed aan dagelijkse levensbehoeften (bijvoorbeeld boodschappen in de supermarkt) en wordt gebruikt als (her)investering in criminele activiteiten. Als er geld over is, geven criminelen dit graag uit aan luxe goederen, zoals vakanties, kleding en sieraden. Criminelen die veel geld verdienen, kunnen ook investeren in onroerend goed in binnen- of buitenland. Om deze transacties te vergemakkelijken, maken zij gebruik van de diensten van juridische financiële adviseurs om bedrijfs- en witwasconstructies op te zetten die een ondermijnend effect hebben op de samenleving. De studie schat verder dat tussen 2004 en 2014 de omvang van het binnenlandse witwassen van geld is toegenomen van 10.3 naar 13 miljard euro, wat neerkomt op 2% van het Nederlandse bruto binnenlands product in die periode.

De onderzoekers concluderen dat deze toename vraagt ​​om het voeren van een meer gedifferentieerd anti-witwasbeleid, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende soorten criminaliteit en het witwassen van geld en de bestedingen. Er moet voldoende aandacht worden besteed aan de internationale dimensie van criminaliteit en het witwassen van geld, evenals aan de rol die juridische financiële adviseurs spelen bij het opzetten van witwasstructuren. Een steviger beleid ten aanzien van deze adviseurs is cruciaal om de ondermijnende werking van criminele bestedingen op de samenleving te voorkomen.

Lees de voor meer informatie volledige rapport (pdf, in het Nederlands).

29 december 2021

2 minuut lezenSleutelexperts

Linette de Swart

Principal Consultant