Tussentijdse evaluatie van het programma Addressing Root Causes

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (MFA) voert sinds 2017 het programma Addressing Root Causes of Conflict (ARC) uit en loopt tot 2022. Het programma financiert 21 projecten in 12 landen (Afghanistan, Burundi, Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Jordanië, Libanon, Mali, Pakistan, Somalië, Zuid-Soedan, Soedan en Syrië), via 60 internationale en lokale organisaties, met een totale begroting van 126 miljoen euro. In deze landen dragen door ARC gefinancierde projecten bij aan 1) Human Security; 2) Rechtsstaat; 3) Vredesprocessen en politiek bestuur; en 4) sociale en economische wederopbouw.


Het afgelopen decennium was het aanpakken van de onderliggende oorzaken van conflicten en irreguliere migratie door middel van "bottom-up"-betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld in fragiele staten een prioriteit voor de MFB. Het ARC-programma is het nieuwste centraal aangestuurde aanbestedingsprogramma dat de afdeling Stabilisatie en Humanitaire Hulp (DSH) van het MFB hiervoor heeft gelanceerd.

Overzicht van de MTR

Deze tussentijdse evaluatie (MTR), uitgevoerd door Ecorys, beoordeelde in hoeverre het ARC-programma op de goede weg is om de beoogde doelstellingen te bereiken. De MTR richtte zich op de relevantie, samenhang en efficiëntie van het ARC-programma in de huidige opzet met als doel de MFA te voorzien van inhoudelijke inzichten en evidence-based aanbevelingen over zowel kortetermijnaanpassing van het ARC-ontwerp als het ontwerp van het ARC. vervolgprogramma. Voor alle 12 landen zijn desk research en interviews uitgevoerd, met veldwerk (case studies) in drie landen (Afghanistan, Mali en Jordanië).

Bevindingen van de MTR

De MTR constateerde dat hoewel het ARC-programma over het algemeen de samenhang heeft verbeterd ten opzichte van soortgelijke eerdere centraal beheerde aanbestedingsprogramma's, de afstemming en coördinatie met soortgelijke projecten die in de lokale context werden uitgevoerd nog steeds onvoldoende was. Met betrekking tot de relevantie constateerde de MTR dat hoewel individuele ARC-projecten over het algemeen goed waren ontworpen om te beantwoorden aan de behoeften die op lokaal niveau van eindbegunstigde gemeenschappen werden geïdentificeerd, de reactie van het programma op institutionele behoeften en beleidsprioriteiten neigde naar opwaartse verantwoording. Met betrekking tot efficiëntie constateerde de MTR dat het huidige resultatenkader en de bijbehorende monitoring- en rapportageregimes te ambitieus en niet contextspecifiek genoeg zijn om de voortgang en impact van het programma nauwkeurig vast te leggen en samen te voegen. Bij het beoordelen "of het ARC-programma op de goede weg is", constateerde de MTR dat door ARC gefinancierde activiteiten hoogstens in staat zijn om processen op langere termijn te ondersteunen of te katalyseren die de onderliggende oorzaken van conflicten en irreguliere migratie aanpakken.

Aanbevelingen van de MTR

De MTR beveelt aan dat rapportage zich richt op het vastleggen van contextspecifieke resultaten op regionaal niveau
niveau om de voortgang en impact van het programma beter te kunnen meten. Afstemming met
kaders, programma's, fora en mechanismen van het maatschappelijk middenveld op landniveau zouden moeten zijn
versterkt om de interne en externe samenhang van het programma te versterken. En tot slot de MFB
moet het strategisch gebruik van centraal beheerde programma's versterken door nauwe betrokkenheid
met ambassades om te beslissen over lokale financieringsmogelijkheden en uitvoerende partners.

Lees de voor meer informatie volledige rapport (pdf) of neem contact op met onze adviseur Valentijn Wortelboer.

29 december 2021

2 minuut lezenSleutelexperts

Valentijn Wortelboer

Consultant