Tussentijdse evaluatie van het versterkte regionale EU-ASEAN-dialooginstrument

Het Enhanced Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument (E-READI) is een door de EU gefinancierd ontwikkelingshulpprogramma voor de ASEAN dat de beleidsdialoog op prioritaire gebieden ondersteunt en de samenwerking tussen de EU en de ASEAN en de regionale integratieagenda van de ASEAN bevordert. Het programma heeft tot doel dialooginitiatieven te ontwerpen en te implementeren met een programmatische langetermijnaanpak om concrete resultaten en blijvende effecten te bereiken. Het algemene doel is het ondersteunen van de ASEAN-integratie om inclusieve en duurzame groei en armoedebestrijding in de regio te bereiken.


E-READI, dat sinds 2017 van kracht is, was bedoeld om de dialoog tussen de EU en de ASEAN te vergemakkelijken over beleidsgebieden binnen drie pijlers van de ASEAN-gemeenschap: (1) de veiligheids- en politieke pijler van de ASEAN, inclusief mensenrechten, maritieme samenwerking, vrede en verzoening; (2) de economische pijler van de ASEAN, met inbegrip van wetenschap en technologie, informatie- en communicatietechnologie, energie en handelsgerelateerde aspecten die niet onder andere EU-projecten in de ASEAN vallen; en (3) de sociaal-culturele pijler van de ASEAN, met inbegrip van klimaatverandering, rampenbeheersing, milieu, onderwijs en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, evenals steun voor het verkleinen van de ontwikkelingskloof tussen de zes meer ontwikkelde ASEAN-leden en de vier nieuwe ASEAN-leden.

Ecorys heeft de opdracht gekregen om de Mid-Term Evaluatie van de E-READI uit te voeren, die zal worden uitgevoerd van juli 2022 tot september 2022. De mid-term evaluatie van E-READI zal de Europese Unie en de geïnteresseerde belanghebbenden voorzien van een onafhankelijke beoordeling van de prestaties van het programma en begeleiding om huidige en toekomstige interventies te verbeteren.

Voor meer informatie, contacteer Ignacio Garcia, Senior projectmanager.

E-READI

28 juni 2022

1 minuut lezen