Tussentijdse evaluatie van 'Steun aan West-Afrikaanse Golf van Guinee geïntegreerde maritieme veiligheid (SWAIMS)'

Als onderdeel van de SIEA-raamcontracten (Lot 3) kreeg ons consortium het project 'Mid-term Evaluation of 'Support to West Africa Gulf of Guinea Integrated Maritime Security (SWAIMS)' toegewezen.


In 2014 kwamen regeringen van twee regionale organisaties, de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) en de Economische Gemeenschap van Centraal-Afrikaanse Staten (ECCAS), een reeks maatregelen overeen om de maritieme veiligheid te versterken en de georganiseerde misdaad in de GoG te bestrijden. Bekend als de YA (Yaoundé Architecture), werd het een vrijwillige overeenkomst om samen te werken bij de bestrijding van piraterij op zee en andere vormen van maritieme criminaliteit. Centraal in de overeenkomst stond een systeem van regionale en zonale maritieme centra (MMCC's) langs de West-Afrikaanse kust, die moesten worden beheerd door speciale eenheden bij de twee regionale organisaties en ondersteund door een Internationaal Coördinatiecentrum (ICC). ECOWAS is verantwoordelijk voor drie zonale centra in Benin, Ghana en Cabo Verde en een regionaal centrum in Ivoorkust. Deze centra worden verondersteld informatie door te geven over maritieme incidenten die plaatsvinden binnen of buiten de territoriale wateren van de verschillende kustlidstaten, dienen als brug tussen de scheepvaart en de nationale veiligheidsdiensten en moeten de reacties van marine- en andere diensten van de verschillende landen coördineren. De politieke wil die de ECOWAS-lidstaten hebben getoond bij het ondertekenen van de Yaoundé-gedragscode (YCC), gaat niet altijd gepaard met de capaciteit van hun maritieme veiligheidstroepen. De wetgeving voor de vervolging van maritieme misdaden, de overdracht van verdachten en bewijsmateriaal tussen de verschillende landen, en de ervaring om dergelijke gevallen te vervolgen, zijn niet altijd aanwezig. Er is weinig inzicht in de manier waarop de gelden die afkomstig zijn van de misdrijven op zee in de legale economie terechtkomen. Beleidsmakers en kritische belanghebbenden begrijpen de volledige omvang van het probleem van maritieme onveiligheid en de algemene impact ervan op nationale economieën tot ver buiten het kustgebied niet goed. Het tekort aan goed opgeleide professionals blijft de respons en beleidsontwikkeling op elk niveau tegenhouden.

De belangrijkste doelstellingen van deze evaluatie zijn om de relevante diensten van de Europese Unie, de geïnteresseerde belanghebbenden en het bredere publiek te voorzien van:

  • De bestuurs- en wetshandhavingskaders worden versterkt en de vervolging en berechting van maritieme misdrijven zijn succesvoller
  • Wetten, beleid en MoA's voor de vervolging en berechting van maritieme misdaden worden ontwikkeld, versterkt en aangenomen
  • Effectief projectmanagement is verzekerd

2 februari 2023

2 minuut lezen


Sleutelexperts

Flavia Spigoli

Senior Project Manager