Marktorganisatie Alternatieven voor waterstoftransport

Marktorganisatie Alternatieven voor waterstoftransport


De Nederlandse overheid werkt al enkele jaren aan het internationaal versterken van de positie van de Nederlandse agro- en foodsector.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft Ecorys en TNO gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de verschillende marktordeningsalternatieven voor het transport van waterstof.

Nederland heeft zich in 2016 gecommitteerd aan de doelstellingen die zijn afgesproken in het Klimaatverdrag van Parijs. Waterstof wordt al geruime tijd gezien als een belangrijke energiedrager die kan bijdragen aan de transitie naar een ‘koolstofarme economie’. Om toekomstige beleidsvorming op het gebied van de energietransitie te faciliteren heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) Ecorys en TNO gevraagd een verkenning uit te voeren naar de verschillende marktordeningsalternatieven.

Het doel van deze opdracht was om de voor- en nadelen van regulering te onderzoeken en te adviseren over de mogelijke marktorganisatie van het transport van waterstof. Voor de analyse zijn vier marktordeningsalternatieven opgesteld. Deze alternatieven varieerden van beperkt overheidsingrijpen tot strenge regulering van netwerkbedrijven.

Uit de analyse blijkt dat hoewel elk van de vier verschillende alternatieven voor- en nadelen heeft, één alternatief de meest evenwichtige keuze is. In dit alternatief is er ruimte voor zowel private als publieke waterstofvervoerders, maar worden er wel gedragsregels opgesteld. Uit het onderzoek blijkt ook dat marktinterventie niet direct nodig is, omdat er momenteel geen sprake is van sterk en fundamenteel marktfalen. Dit geeft tijd en ruimte om de voorgestelde marktordening goed voor te bereiden.