Maritieme-, Arbeidsmarkt en Haven Monitor 2023 beschikbaar

De afgelopen 10 jaar publiceert Ecorys in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat jaarlijks de Maritieme en Arbeidsmarktmonitor. En het blijft interessant om de ontwikkelingen in de maritieme sector van dichtbij te zien.

Niet alleen omdat de sector belangrijk is voor de Nederlandse werkgelegenheid of door de substantiële economische. Maar ook omdat we internationale ontwikkelingen altijd direct vertaald zien in de cijfers van de sector. Het illustreert hiermee de grote verwevenheid met het buitenland. We kijken naar het jaar 2022.

Het jaar 2022 kenmerkt zich o.a. door het wereldwijde herstel van COVID. Wat dat betreft was 2022 een positief jaar. Met sterke groeicijfers wist het maritieme cluster, het aandeel in het BBP te vergroten van 3.0% (2021) naar 3.2% (2022). We kunnen dus spreken van een fors economisch herstel van een betekenisvolle sector die werkgelegenheid biedt aan ruim 200,000 mensen. Indirect komen daar nog circa 100,000 werknemers bij, hetgeen gelijk is aan circa 3.0% van de totale werkgelegenheid in Nederland.

Figuur: Totale socio-economische betekenis maritieme cluster, 2012 - 2022

Een belangrijke aanjager was de sterke export van goederen. Met een groei van 15% ten opzichte van 2021 bereikte de export een aandeel van iets meer dan 8% in de totale Nederlandse exportprestatie. Dat zijn indrukwekkende prestaties van een veerkrachtige maritieme sector.

Wij wensen iedereen veel leesplezier! Klik hier om de monitor te lezen.

9 januari 2024

1 minuut lezen


Sleutelexperts

Rick Janse

Senior Consultant