LGBTI

LGBTI


Ecorys kreeg van de Europese Commissie de opdracht een pan-Europese campagne te voeren ter bevordering van de rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LGBTI).

Deze campagne had tot doel de sociale acceptatie van LHBTI’s te vergroten, hun discriminatie te bestrijden en te voorkomen, en de goedkeuring van een wetgevingsvoorstel voor een richtlijn inzake gelijke behandeling te ondersteunen.

Om ervoor te zorgen dat de campagne de maximale impact had, hebben we nauw samengewerkt met een breed scala aan belangrijke belanghebbenden en multipliers die al betrokken zijn bij het bevorderen van diversiteit en gelijkheid. Ook hebben we nauw samengewerkt met collega’s van de Europese Commissie, stakeholders uit de LHBTI-gemeenschap en onze communicatiestrategen. Er werd een groot aantal producten ontwikkeld, waaronder een campagne op sociale media, branding, webcontent, posters en een spannende promotie voor rondvaartboten voor de Europese Commissie om deel te nemen aan de jaarlijkse Gay Pride-grachtenparade in Nederland.

In totaal behaalde de campagne bijna 10 miljoen impressies op sociale media.

Projectfeiten:

  • 10 miljoen impressies
  • 5 miljoen bereik op sociale media
  • 40,000 keer bekeken online
  • 7 miljoen hashtagbereik
  • 1,317 Instagram-likes