Tussentijdse evaluatie van de hoeksteen van de Europese Gezondheidsunie: EU4Health

De COVID-19-pandemie heeft de kwetsbaarheid van de nationale gezondheidszorgstelsels benadrukt. 70% van de Europeanen wil meer EU op het gebied van gezondheidszorg. De Europese Commissie ontwierp EU4Health om veerkrachtigere gezondheidszorgstelsels binnen de EU te cultiveren en tegelijkertijd beleidsprioriteiten die de visie van de Commissie op een Europese Gezondheidsunie bevorderen te ondersteunen. Ecorys zal de relevantie, effectiviteit, efficiëntie, samenhang en EU-meerwaarde van EU4Health analyseren.

De wereldwijde gezondheidscrisis, veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, heeft structurele kwetsbaarheden in de gezondheidsector aan het licht gebracht. Bovendien verstoorde de sterke stijging van de vraag naar COVID-gerelateerde zorg een breed scala aan niet-COVID-gezondheidszorg, waardoor de toegang tot alledaagse zorg voor chronische ziekten werd belemmerd. Tegelijkertijd versnelde de pandemie de innovatie in de vaccinontwikkeling en transformatieve veranderingen in de dienstverlening van gezondheidszorg.

Er wordt nu algemeen aangenomen dat burgers gezondheid bovenaan hun prioriteitenlijst hebben staan, resulterend in een anticipatie op krachtiger actie van de Europese instellingen. Deze verwachting is geworteld in de bescherming van de gezondheid en het welzijn van de burger in een nieuwe context. Als direct antwoord op de dringende behoefte aan een geharmoniseerde aanpak van gezondheidscrises heeft de Commissie de Europese Gezondheidsunie gelanceerd.

EU4Health is opgericht als onderdeel van de bredere Europese Gezondheidsunie en wordt ondersteund door samenwerkingsstrategieën en samenhangend beleid dat de gezondheid en het welzijn in de hele unie verbetert. EU4Health geeft prioriteit aan belangrijke actiegebieden, waaronder het vergroten van de crisisparaatheid binnen de EU, het opbouwen van de veerkracht van het gezondheidszorgsysteem en het aanpakken van ongelijke gezondheidsresultaten.

Het EU4Health-programma zal een bijdrage leveren aan de uitdagingen op de lange termijn op het gebied van de gezondheidszorg door sterkere, veerkrachtigere en beter toegankelijke gezondheidszorgstelsels op te bouwen. Het komende half jaar zal Ecorys samen met Technopolis de tussentijdse evaluatie van EU4Health uitvoeren. Door middel van bureau- en veldonderzoek, enquêtes, gerichte interviews en focusgroepbijeenkomsten zal Ecorys de relevantie, effectiviteit, efficiëntie, samenhang en EU-meerwaarde van EU4Health analyseren. Dit zal bijdragen aan de rapportage van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Europese Raad.

De bevindingen van de evaluatie zullen hier worden gepubliceerd. Voor meer informatie zie de EU4Health website.

6 februari 2024

2 minuten lezenSleutelexperts

Mike Beke

Principal Consultant

Rana Orhan Pees

Consultant