Een kijkje in de sociale effecten van flexwonen

Een kijkje in de sociale effecten van flexwonen


De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven voor flexwonen ontwikkeld. Dit is op verschillende manieren gebeurd, op allerlei plekken, door verschillende partijen en voor verschillende doelgroepen.

Er blijkt behoefte te zijn aan een tussenoplossing als de wooncarrière tijdelijk wordt onderbroken. Sommige doelgroepen hebben minder toegang tot de traditionele woningmarkt, die door druk op de markt steeds minder flexibel wordt. Flexwonen is een tijdelijke oplossing, maar het uiteindelijke doel is om weer op de reguliere woonladder terecht te komen.

Door de druk op de woningmarkt en de vraag neemt de roep om flexwoningen toe, en daarmee ook de vragen over de omgang met flexwoningen. Dat blijkt ook uit de vele bijeenkomsten en congressen die er worden georganiseerd. In een manifest roepen Aedes, de VNG, G32 en platform Thuis Thuis de gemeenten, woningbouwverenigingen en de overheid op om hulpzoekers de ruimte te geven door een flexibel woonsegment te creëren.

Het knelpunt van deze discussie is dat er geen duidelijke definitie bestaat van flexwonen. Het is essentieel dat de verschillende initiatieven zich richten op tijdelijke en niet op permanente vormen. Dit tijdelijke karakter kan zowel tijdelijk wonen (doelgroep of huurcontract) als tijdelijk in vastgoed zijn.

Klik hier. voor het Ecorys rapport 'Kijken naar de sociale effecten van flexwonen' in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

9 april 2019

1 minuten lezen