Innovatieve parkeeronderzoeken voor de gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam voert regelmatig parkeeronderzoeken uit om vast te stellen wat de parkeerdruk of betalingsgraad in een gebied is. Met deze informatie verbetert de gemeente het parkeerbeleid in de stad. Tot nog toe werden de onderzoeken naar parkeerdruk handmatig uitgevoerd door veldwerkers. Voor de komende vier jaar kiest de gemeente voor de innovatieve werkwijze van Ecorys: het inzamelen van data met een scanauto.

De overeenkomst heeft een duur van twee jaar, met de optie om daarna tweemaal met een jaar te verlengen. Ecorys is trots om naast Rotterdam, nu ook in Amsterdam aan de slag mogen met het verzamelen en analyseren van verkeersdata. Met onze innovatieve aanpak dragen we graag bij aan het ontwikkelen van het mobiliteitsbeleid van de toekomst.

Van handmatig tot scanauto
Voor het meten van de betalingsgraad zette de gemeente al scanvoertuigen in. Ecorys zal vanaf nu ook de parkeerdruk met scanauto's meten. De voordelen van deze werkwijze zijn:

  • Door de onderzoeken met scanauto’s uit te voeren kunnen voor dezelfde kosten in een korter tijdsbestek meer waarnemingen worden gedaan. Deze extra waarnemingen geven een betrouwbaarder beeld.
  • We leggen (geanonimiseerd) informatie vast over de voertuiggegevens van de RDW, zoals de openbaar toegankelijke informatie van gewicht, brandstofsoort, afmetingen en kleur.
  • Met behulp van Artificial Intelligence leggen we (geanonimiseerd) de aard van objecten, die op parkeervakken geplaatst zijn, vast. Bijvoorbeeld aanhangers of containers. Deze informatie kan helpen bij de handhaving en geeft een beter beeld van de parkeerdruk.
  • De data worden niet meer handmatig maar digitaal verzameld en direct verrijkt en gecontroleerd. De data worden opgeslagen in het dataplatform van de gemeente Amsterdam. Op deze manier kan de gemeente bijvoorbeeld de parkeerdruk en betalingsgraad berekenen. Ook kunnen de gegevens uit deze parkeeronderzoeken worden gecombineerd met andere data van de gemeente.
  • Er is een ‘prijs per scan’ bepaald, waardoor het gemakkelijk is om de kosten in te schatten van extra onderzoeken.
  • Vanzelfsprekend voldoet de inzameling van de data aan de regelgeving op het gebied van privacy.

Sinds november 2022 rijden de eerste scanauto's van Ecorys door Amsterdam.

9 september 2022

2 minuut lezenSleutelexperts

Boyd Bergsma

Consultant

Mick Klaassens

Consultant