Onafhankelijke gegevensverificatie van de regeling voor betaling op basis van resultaten in de subsector plattelandswater in Tanzania

Onafhankelijke gegevensverificatie van de regeling voor betaling op basis van resultaten in de subsector plattelandswater in Tanzania


Sinds augustus 2018 levert Ecorys de onafhankelijke gegevensverificatie van het Payment by Results Scheme in de rurale watersubsector in Tanzania, gefinancierd door DFID (2018-2022).

Het programma ondersteunt de toegang van de plattelandsbevolking van Tanzania tot de watervoorziening door een innovatieve betalingsaanpak te implementeren die een betere dienstverlening stimuleert. Lokale overheidsinstanties (LGA's) verzamelen gegevens en rapporteren elke maand over het aantal en de functionaliteitsstatus van waterpunten in hun district. Een consortium onder leiding van Ecorys voert jaarlijks een onafhankelijke verificatie van deze gegevens uit, inclusief een veldcontrole.

De resultaten van de verificatie worden vervolgens gerapporteerd aan DFID, en de nauwkeurigheid van de gegevens en het aantal gevonden functionele waterpunten worden gebruikt om de uitbetaling aan de LGA's te berekenen. De fondsen worden vervolgens gebruikt om de dienstverlening van openbare waterpunten aan voorstedelijke en landelijke gemeenschappen in heel Tanzania te verbeteren.

Het programma heeft ook een grote leercomponent, gericht op het beoordelen van hoe succesvol de betalingsmodaliteit zorgt voor verbeteringen in de levering van verbeterde waterdiensten. Lessen worden teruggekoppeld naar de verificatieprocedures, de bredere programma-implementatie en naar de bredere watersector.

Dit zal de veerkracht en de duurzaamheid op de lange termijn van de watervoorziening op het platteland in Tanzania vergroten en zal bijdragen aan de Nationale Ontwikkelingsvisie 2025 van Tanzania, die ernaar streeft om tegen 90 minimaal 2025% van de plattelandsbevolking van het land toegang te bieden tot veilig water en sanitaire voorzieningen.

Voor meer informatie over het programma verwijzen wij u naar de onderstaande Leerrapporten:

19 maart 2020

1 minuut lezenSleutelexperts

Amy Weven

Associate Director