Verbetering van het regelgevings- en ondernemingsklimaat voor BSO's ter ondersteuning van het MKB in de overzeese landen en gebieden in het Caribisch gebied

Verbetering van het regelgevings- en ondernemingsklimaat voor BSO's ter ondersteuning van het MKB in de overzeese landen en gebieden in het Caribisch gebied


De algemene doelstelling van het project was om bij te dragen aan de economische diversificatie en welvaart van de Caribische overzeese gebiedsdelen en landen door het verbeteren van de concurrentiekracht van het MKB in de gebieden.

De volgende resultaten zijn behaald:

  • Verbeterd beleids-, wetgevend en administratief raamwerk voor het MKB om zaken te doen en zaken te doen in de Caribische LGO. Dit omvatte het formuleren van een algemeen beleidskader om de ontwikkeling van het MKB te bevorderen, in samenwerking met de LGO-autoriteiten. Het omvatte ook de ontwikkeling van sectoraal beleid om het concurrentievermogen van de doelsectoren te verbeteren, vereenvoudiging van de wetgeving ten behoeve van start-ups en de ontwikkeling van het MKB, en MKB-beleidsstudies per land/gebied.
  • Verbeterde capaciteit van BSO's om de noodzakelijke diensten aan hun leden te leveren en een dialoog aan te gaan met de overheid. Om dit doel te bereiken werden de MKB-ondersteuningsorganisaties versterkt, werden start-ups en starterscentra ondersteund (waaronder de oprichting van één virtuele business incubator) en werd er een Business Management Consultants Association opgericht.
  • Verbeterd concurrentievermogen van het MKB dat aan het project deelneemt door middel van bedrijfsdiagnose (gratis), verbeterde planning en gespecialiseerde technische bijstand (op basis van kostendeling). De voorkeur werd gegeven aan kleine en middelgrote ondernemingen met groei- en exportpotentieel. Bovendien krijgen MKB-bedrijven training en coaching, bijvoorbeeld bij het verkennen van de toegang tot kapitaal op middellange en/of lange termijn.