Voorlichting en begeleiding voor mensen met eczeem en psoriasis verbeteren

In opdracht van het Zorginstituut Nederland, als onderdeel van de verdiepingstrajecten Zinnige Zorg-Eczeem en Zinnige Zorg-Psoriasis, voerde Ecorys in 2020 een onderzoek uit bij mensen met een huidaandoening en zorgverleners naar voorlichting en begeleiding voor mensen met eczeem en psoriasis ten behoeve van zelfmanagement. Het doel van het onderzoek was meer zicht te krijgen op verbetermogelijkheden in de zorg voor mensen met eczeem of psoriasis.

Het onderzoek richtte zich op de voorlichting en begeleiding van patiënten, signalering en verwijzing bij comorbiditeiten en psychosociale problematie, en ondersteuning bij zelfmanagement. We hebben gebruik gemaakt van vragenlijsten en gesprekken gevoerd met mensen met een huidaandoening en zorgverleners binnen de huidzorg (o.m. huisartsen, dermatologen, specialistisch verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten). Lees voor meer informatie het onderzoeksrapport (PDF).

De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt door het Zorginstituut om samen met partijen in de zorg afspraken te maken over verbeteringen in de zorg voor mensen met eczeem of psoriasis. De afspraken om deze verbeteringen uit te voeren staan in het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met eczeem of psoriasis' dat op 4 augustus is gepubliceerd.

15 augustus 2022

1 minuten lezenSleutelexperts

Saskia Vossenberg

Sectorleider