Implementatie van de Knowledge Hub Digital om wereldwijd een eerlijke digitale transformatie te faciliteren

Digitalisering is van cruciaal belang voor het scheppen van banen, het bevorderen van het onderwijs en het stimuleren van het concurrentievermogen. Op de ruimte gebaseerde diensten stellen landen in staat mondiale uitdagingen aan te pakken, zoals duurzame ontwikkeling, klimaatverandering, armoede en toegang tot water en hulpbronnen. Het wordt algemeen erkend dat de ecosystemen voor wetenschap, technologie en innovatie (WTI) van cruciaal belang zijn voor het ondersteunen van de kennisproductie, het versterken en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, en het bevorderen van innovatie als reactie op maatschappelijke en mondiale uitdagingen. Toch zijn deze voordelen niet voor iedereen beschikbaar. Daarom wil de Knowledge Hub Digital (KHD) van de Europese Commissie de EC helpen de mondiale ambitie van de EU te verwezenlijken: het bevorderen van een eerlijke, inclusieve, genderresponsieve, groene en mensgerichte digitale transformatie wereldwijd. Ecorys kreeg samen met Stantec de opdracht om het project uit te voeren.


De digitale sector wordt steeds belangrijker voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het externe beleid van de EU, in een context waarin het verhaal over hoe onze gedigitaliseerde toekomstige samenleving eruit zou moeten zien, het risico loopt te worden gemonopoliseerd door actoren die de EU-waarden op het gebied van democratie en mensenrechten niet delen . Uit de geleerde lessen blijkt dat de digitale interventies van de EU in het verleden geen samenhang vertoonden en verdere afstemming op de strategieën en visie van de EU vereisen.

Om dit probleem aan te pakken zal onze partner Stantec de best beschikbare internationale expertise mobiliseren om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken en de kansen van digitalisering en wetenschap, technologie en innovatie in verschillende regio’s en landen op verschillende belangrijke digitale en WTI-prioriteitgebieden te benutten. Onze experts zullen verschillende activiteiten uitvoeren, variërend van technisch advies tot het formuleren van projecten, onderhandelen en faciliteren met technische belanghebbenden, het uitvoeren van studies en analytisch werk, maar ook training, communicatie en outreach-activiteiten. De overkoepelende reikwijdte is het bevorderen van kennisontwikkeling en het delen van beste praktijken met het oog op het ondersteunen van de ontwikkeling van de thematische expertise en capaciteit van DG INTPA en DG NEAR – evenals van EU-delegaties en partnerlanden wereldwijd – om internationale belanghebbenden te betrekken bij multilaterale fora. .

Vacatures

Geïnteresseerd in het project? Voor het project zijn wij op zoek naar junior en senior experts voor de korte termijn. De rol kan op thuisbasis zijn, met missies in het land wanneer daarom wordt gevraagd. Voor meer informatie kunt u de functieomschrijving. Bij vragen over de vacature kun je contact opnemen met Giacomo Citterio, projectleider.