Impact van de 'Integrale Persoonsgerichte Toeleiding' op jongeren, hun directe omgeving en de samenleving

Aan de hand van persoonlijke verhalen en ervaringen van jongeren en hun coaches heeft Ecorys, in samenwerking met Kennisland, inzichtelijk gemaakt hoe de jongeren met behulp van de IPTA-coach stappen hebben gezet in essentiële facetten in hun leven. De persoonsgerichte ondersteuning van IPTA-coaches aan kwetsbare jongeren heeft grote impact op het leven van de jongeren en een positief effect op hun directe omgeving. Daarnaast leidt het tot een veiligere samenleving als geheel waar veel kosten worden bespaard door voorkomen van criminaliteit, voortijdig schoolverlaten, schuldenproblematiek en slachtofferschap.

In elke gemeente zijn er jongeren met problemen op meerdere leefgebieden. Ze kampen bijvoorbeeld met schulden, zijn uitgevallen op school, hebben psychische problemen of een licht verstandelijke beperking. Dit maakt hen kwetsbaar en verhoogt het risico op het ontwikkelen van crimineel gedrag. In 2018 is het Ministere van Justitie en Veiligheid daarom gestart met de pilot Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (IPTA). Dat is gericht op het voorkomen van daderschap bij jongeren door op tijd te reageren en de jongeren te begeleiden naar stage, werk of school. Kern van de aanpak is dat de jongeren intensief worden begeleid door een coach, die hen snel en intensief ondersteunt op allerlei leefgebieden.

In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben Ecorys en Kennisland onderzoek gedaan naar de impact van de pilot op jongeren, hun omgeving en de samenleving. Hiervoor zijn we in gesprek gegaan met de jongeren zelf en hun coaches. Ecorys heeft op basis daarvan een financiële analyse per casus gemaakt.

Bezoek voor meer informatie de Kennisland website of neem contact op met onze consultant Annejet Kerckhaert. Lees de verhalen van de jongeren en hun coaches in de volledige publicatie te vinden.

10 januari 2022

1 minuut lezenSleutelexperts

Annejet Kerckhaert

Principal Consultant