Impactmeting Hulplijn Dordt

Hulplijn Dordt werd in 2021 gestart als voortzetting van de coronahulplijn Licht voor Dordt. De Hulplijn Dordt is een samenwerking tussen vier (vrijwilligers)organisaties met als doel om Dordtenaren met een hulpvraag snel en eenvoudig te koppelen aan passende informele hulp. Deze samenwerking biedt hiermee een antwoord op het versnipperde aanbod van informele hulp en de groter wordende druk op formele zorg in Dordrecht. Zo draagt deze Hulplijn bij aan een inclusievere stad.

Achtergrond

Er blijken weinig gelijksoortige initiatieven te bestaan zoals Hulplijn Dordt. Dit maakt het interessant en belangrijk om te onderzoeken welke impact dit unieke initiatief heeft en wat dat betekent voor de toekomst. De gemeente Dordrecht heeft Ecorys daarom gevraagd om de impact, meerwaarde en toekomstige verbeterpunten van Hulplijn Dordt te onderzoeken. Dit hebben we gedaan met literatuuronderzoek en interviews met bewoners, (achterliggende) stichtingen, professionals uit het sociaal domein en de gemeente.

Achtergrond

Uit ons onderzoek blijkt dat de Hulplijn een laagdrempelige en makkelijke manier biedt om hulp of informatie te vragen en dat het helpt om kwetsbare inwoners beter te bereiken. Het soepele aanvraagproces en de effectieve samenwerking zorgt dat de Hulplijn bijdraagt aan goede matchmaking tussen hulpvrager en (informele) hulpbieders. De snelheid van matchmaking blijkt erg afhankelijk van de aard van de vraag. De meerwaarde van de Hulplijn zit vooral in het inzicht in en de versterking van de sociale kaart van Dordrecht, waarmee versnippering tegen wordt gegaan. Ook draagt de Hulplijn bij aan verbindingen tussen bewonersinitiatieven en professionele hulp en worden meer en beter passende vragen gesteld en beantwoord.

Ecorys heeft een Impactkaart opgesteld, waarmee we een overzicht schetsen van de input, activiteiten, resultaten en de effecten van de Hulplijn voor bewoners, professionals, achterliggende stichtingen en het Dordtse sociale domein. We geven inzicht in de meerwaarde, de doorwerkingseffecten en hoe ver de impact reikt.

Het volledige rapport is hier te vinden.

3 juni 2024

2 minuut lezen