I-Marker: Evaluatie van het Europese ongelijkheidsbeleid

Gelijkheid vormt de kern van het sociale model van de Europese Unie, en het terugdringen van de ongelijkheid ligt ten grondslag aan veel EU-beleid. Ecorys heeft een e-learningmodule ontwikkeld om medewerkers van de Europese Commissie en anderen vertrouwd te maken met de tool. De introductie van de Inequality Marker (I-Marker) biedt de Europese Commissie een nieuw instrument om beleid gericht op het terugdringen van de ongelijkheid te evalueren.

Beleid gericht op het terugdringen van sociaal-economische ongelijkheden kan deze onbedoeld vergroten. Het evalueren van beleidseffecten is daarom van cruciaal belang. De I-Marker meet beleid op basis van hun doel om de ongelijkheid mogelijk te verminderen. Tegelijkertijd evalueert het de impact op het terugdringen van de ongelijkheid binnen de lidstaten. De tool wordt gebruikt om punten toe te kennen aan beleid op basis van vier criteria.

Het algemene doel van de I-Marker is het bevorderen van een van de belangrijkste doelstellingen van SDG 10 om tegen 40 geleidelijk de inkomensgroei van de onderste 2030% van de bevolking te bereiken en te behouden in een tempo dat boven het nationale gemiddelde ligt.

De I-Marker draagt ​​hieraan bij omdat het het ontwerpproces van beleidsinterventies verbetert, waardoor het ongelijkheidsverminderende effect ervan wordt vergroot. Het creëert ook een rapportage- en benchmarkingsysteem dat ongelijkheidsverminderende beleidsmaatregelen kan evalueren, terwijl het op adequate wijze de multidimensionaliteit van ongelijkheid weerspiegelt.

Ecorys ontwikkelde voor de I-Marker een E-learning module, omdat een tool slechts zo goed is als de bekendheid ervan door de gebruiker. De module is een online cursus die u in uw eigen tempo kunt volgen en inzicht geeft in de praktische toepassing van de tool. Het is ook ontworpen om flexibiliteit te bieden, met de mogelijkheid om modules over te slaan op basis van de bestaande kennis of voorkeuren van mensen. De cursus duurt twee uur en deelnemers ontvangen na voltooiing een certificaat. De cursus is voor iedereen toegankelijk via het aanmaken van een EU Login. Toegang tot de module hier om vertrouwd te raken met de I-Marker.

Het eindrapport is te vinden op de website website van de Europese Commissie.


28 december 2023

2 minuut lezen


Sleutelexperts

Rana Orhan Pees

Senior Consultant

Saskia Vossenberg

Sectorleider