Mensenhandel: Beleid van de EU geëvalueerd

Het Europees Parlement heeft Ecorys de opdracht gegeven om het Anti-Trafficking Protocol te evalueren. Het doel van de evaluatie is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de huidige stand van zaken van de uitvoering en de werking van het protocol ter bestrijding van mensenhandel.

Naar aanleiding van deze studie concluderen wij dat er vooruitgang is geboekt op alle geëvalueerde terreinen. Het Anti-Trafficking Protocol is een waardevol instrument gebleken voor de handhaving en de verdediging van de mensenrechten en voor de bestrijding van criminele netwerken. Bovendien is er sprake van een nauwere samenwerking tussen de betrokken partijen, dat toe te schrijven is aan de maatregelen en mechanismen die door de richtlijn werden ingevoerd. De studie beschrijft ook enkele tekortkomingen in de implementatie van het protocol in verschillende EU-landen, waardoor het doel van het protocol in gevaar komt.

Mensenhandel is in strijd met de grondrechten en het bedreigt de waardigheid van de slachtoffers. De afgelopen decennia heeft de Europese Unie daarom een uitgebreid wettelijk- en beleidskader ingevoerd, waaronder Directive 2011/36/EU (Anti-Trafficking Protocol), om dit serieuze humanitaire probleem aan te pakken.

Op basis van uitgebreide deskresearchanalyses en semigestructureerde interviews met belanghebbenden in alle EU-27-lidstaten heeft het onderzoeksteam de prestaties, ontwikkelingen en tekortkomingen van vijf dimensies van het protocol beoordeeld. Het team heeft het onderzoek uitgevoerd aan de hand van de algemene situatie omtrent mensenhandel in de Europese Unie en aan de hand van de mate van preventie van mensenhandel door het huidige wettelijke kader. Daarnaast beoordeelde het team de efficiëntie van het strafrechtelijke systeem waarin het protocol is verankerd, de bescherming die aan slachtoffers wordt geboden via het Anti-Trafficking Protocol, de bestaande samenwerking tussen de lidstaten en de EU-steun op het gebied van mensenhandel.

Lees voor meer informatie het onderzoeksrapport.

29 december 2021

1 minuten lezen


Sleutelexperts

Gabrielle op 't Hoog

Senior Consultant