Wat is de invloed van laaggeletterdheid op schulden?

Ecorys heeft in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven elf laaggeletterden gesproken die in een schuldsituatie zitten of hebben gezeten. Middels portretten is inzichtelijk gemaakt hoe de schulden zijn ontstaan en welke invloed laaggeletterdheid op hun schuldensituatie heeft gehad.

Resultaten
Uit ons onderzoek blijkt dat er verschillende oorzaken zijn voor het ontstaan van schulden die een duidelijke relatie hebben met laaggeletterdheid:

  • Moeite met lees-, schrijf- en/of rekenvaardigheden zorgt er bij deelnemers voor dat er onvoldoende inzicht is in de administratie. De portretten laten zien dat meerdere individuen geen overzicht hadden van hun inkomsten en uitgaven, waardoor ze uiteindelijk in de financiële problemen kwamen.
  • Laaggeletterden zijn meer afhankelijk van anderen dan inwoners die geen moeite hebben met taal- en/of rekenvaardigheden. Deze afhankelijkheid maakt laaggeletterden kwetsbaar.
  • Moeite met taal en/of rekenen zorgt er in veel gevallen voor dat betalingsachterstanden uitgroeien tot problematische schulden. Zo speelt schaamte een grote rol bij laaggeletterden, waardoor ze niet altijd gelijk hulp inschakelen.

Verbeterpunten op het gebied van communicatie

  • Brieven vanuit gemeenten of de Belastingdienst kunnen eenvoudiger worden opgesteld
  • Meer persoonlijk (telefonisch) contact
  • Bewustwording van signalen laaggeletterdheid vergroten bij afdelingen gemeenten

Meer weten? Lees het onderzoeksrapport (pdf) voor meer informatie.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze werkwijze? Neem dan contact op met Annejet Kerckhaert.

30 april 2021

1 minuten lezen


Sleutelexperts

Annejet Kerckhaert

Principal Consultant