Verborgen armoede in de gemeente Hoeksche Waard: kansen en knelpunten in zicht

In opdracht van de Gemeente Hoeksche Waard heeft Ecorys onderzoek gedaan naar de kenmerken van inwoners die leven in verborgen armoede, de oorzaken en gevolgen van leven in verborgen armoede en knel- en verbeterpunten van de huidige aanpak. Het onderzoek biedt de gemeente aanknopingspunten voor toekomstig beleid.

Aanbevelingen verborgen armoede eerder in beeld te brengen
Ecorys heeft een aantal aanbevelingen voor de gemeente om mensen in verborgen armoede beter en eerder in beeld te brengen. Zo is het belangrijk om een centraal meldpunt op te zetten om signalen vroegtijdig op te vangen. Verschillende partijen geven aan dat er meer signalen van armoedeproblematiek met elkaar kunnen worden gecombineerd om inwoners in armoede vroegtijdig te bereiken. Daarnaast moet de informatievoorziening meer vanuit het perspectief van de doelgroep worden ingericht. Ontwikkel samen met partners, communicatieadviseurs van de gemeente en ervaringsdeskundigen uit de doelgroep een gezamenlijke communicatiestrategie om inwoners beter te bereiken.

Wat de gemeente het beste kan doen om mensen in verborgen armoede effectief te ondersteunen is het bieden van laagdrempelige hulp bij financiële problemen. Daarnaast is het belangrijk om te investeren in de deskundigheidsbevordering en een sociale kaart. Om zo gerichter samen te werken, signalen te herkennen en armoede bespreekbaar te maken. Tot slot is het belangrijk om gericht in te zetten op het bereiken en ondersteunen van risicogroepen (Kinderen en jongeren, ouderen, werkenden en ondernemers).

Meer weten? Lees het onderzoeksrapport (pdf) voor meer informatie.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze werkwijze? Neem dan contact op met Annejet Kerckhaert.

30 april 2021

1 minuut lezen


Sleutelexperts

Annejet Kerckhaert

Principal Consultant