Gewone overtreders bij faillissementsfraude

Ecorys heeft in samenwerking met Alan Kabki, Ferry Ortiz Aldana en Wim Bollen onderzoek gedaan naar veelplegers van faillissementsfraude in Nederland. Faillissementsfraude is een vorm van fraude waarbij ondernemers hun onderneming bewust failliet laten gaan door schulden niet te betalen en daarmee crediteuren te straffen. Het onderzoeksteam heeft onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de groep veelplegers en hun modus operandi, en gekeken welke partijen (bijvoorbeeld curatoren, politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst Nederland – FIOD) in staat zijn faillissementen op te sporen. fraude en vervolgens de aanpak ervan. Op basis van de verzamelde gegevens heeft het team gekeken naar mogelijke manieren om de Nederlandse aanpak van faillissementsfraude in het algemeen, en van veelplegers in het bijzonder, te versterken.


Uit de bevindingen van het onderzoek blijkt dat, hoewel de groep veelplegers divers is en het lastig is om een ​​specifiek profiel te definiëren, alle veelplegers goed gebruik maken van de kansen die zich voordoen. Dat doen ze bijvoorbeeld door bewust op zoek te gaan naar bedrijven die in financiële problemen zitten; koop ze; de inkomsten afleiden; en het bedrijf failliet laten gaan. Hiermee zorgen zij ervoor dat zij uit het zicht van onder meer de politie en de FIOD kunnen blijven. Complexe bedrijfsstructuren zijn opgezet om onopgemerkt te blijven door de autoriteiten, en overtreders opereren vaak in (vloeibare) netwerken waartoe ook geldmuilezels en (financiële) dienstverleners kunnen behoren. Deze netwerken kunnen zich ook bezighouden met ernstiger vormen van criminaliteit, zoals drugshandel en -smokkel.

Op basis van deze bevindingen adviseert het onderzoeksteam om de preventie-inspanningen te versterken, onder meer door aanvullend onderzoek te doen naar de verschillende vormen die faillissementsfraude kunnen aannemen; en het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen belanghebbenden met het oog op het werken aan een meer geïntegreerde aanpak van de bestrijding van faillissementsfraude.

Lees de voor meer informatie volledige rapport (pdf, in het Nederlands).

29 december 2021

2 minuten lezenSleutelexperts

Gabrielle op 't Hoog

Senior Consultant

Linette de Swart

Principal Consultant