Green Inland Ports: Duurzame ontwikkeling van binnenhavens

Ecorys voert samen met CE Delft, Panteia, Planco, EICB, Pro Danube en de Erasmus Universiteit Rotterdam een Europees onderzoek uit naar de duurzame ontwikkeling van binnenhavens. De algemene doelstelling van de studie is om factoren die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van binnenhavens te identificeren en evalueren. Daarnaast zal het studieteam oplossingen in kaart brengen voor het realiseren van duurzame doelstellingen in combinatie met economische ontwikkeling van binnenhavens.

Binnenhavens zijn een essentieel onderdeel van de infrastructuur in het Europese Trans European Transport Network (TEN-T). Ook spelen ze een sleutelrol in het verwezenlijken van de doelstellingen van de Europese Green Deal om de transportemissies in 90 met 2050% te verminderen. De Europese Commissie heeft opdracht gegeven voor een studie die de Europese binnenhavens moet ondersteunen bij de transitie naar emissievrije, duurzame knooppunten die Europa met elkaar verbinden.

Het project heeft een looptijd van drie jaar, van november 2022 tot en met november 2025, waarin de drivers voor duurzame ontwikkeling van binnenhavens zullen worden geïdentificeerd en geëvalueerd, en oplossingen voor de implementatie van duurzame doelstellingen worden voorgesteld. De studie heeft betrekking op alle TEN-T-binnenhavens.

Binnenhavens hebben impact op het milieu via hun functie als overslagpunt en via haven- en verbindingsactiviteiten. De studie beoordeelt de milieueffecten van havens op hun omgeving, onderzoekt de rol van digitalisering in het verduurzamingsproces en identificeert mogelijkheden om binnenvaart in te zetten voor korte-afstandsvervoer en stedelijke mobiliteit.

De studie onderzoekt ook hoe de sleutelrol van groene binnenhavens bij het verwezenlijken van de Europese Green Deal verder kan worden uitgebreid. Dit gebeurt onder andere door good practices op het gebied van milieuprestaties te identificeren en innovatieve ideeën voor stedelijk vervoer over binnenwateren op te halen. Ook biedt de studie oplossingen om het verdere gebruik van digitale diensten te optimaliseren.

Het onderzoek bestaat uit de volgende vijf taken:

Taak 1: Het in kaart brengen van milieueffecten en energietransitie en -efficiëntie

Dit deel van de studie onderzoekt de milieueffecten van binnenhavens en de mogelijkheid om deze effecten te verminderen door energie-efficiëntere technologieën en circulaire processen toe te passen.

Taak 2: Analyse van stedelijke mobiliteit en binnenvaartvervoer op korte afstanden

In dit deel van de studie worden manieren om binnenvaart buiten de traditionele doelstellingen om in te zetten geanalyseerd. De analyse gaat over de toepassing van binnenvaart voor stedelijke mobiliteit en passagiers- en vrachtvervoer over korte afstanden, zoals waterbussen, stadslogistiek, veerboten, enz.

Taak 3: Analyseren hoe digitalisering economisch duurzame ontwikkeling kan verbeteren

In dit deel van de studie wordt geanalyseerd hoe digitalisering de groene en economisch duurzame ontwikkeling van binnenhavens kan verbeteren.

Taak 4: Ontwikkeling van instrumenten voor Environmental and Sustainable Management Systems (ESMS) en het testen van ESMS in geselecteerde binnenhavens

De studie zal duurzaamheidsinstrumenten ontwikkelen die binnenhavens zullen helpen hun milieuprestaties te meten. De tools zullen worden toegepast op minimaal 10 pilotprojecten. Deze tools zullen verder worden verspreid door middel van webinars.

Taak 5: Stakeholder consultatie

Het onderzoeksteam zal interviews en enquêtes afnemen onder een breed scala aan betrokken partijen. Tijdens het project zullen meerdere enquêtes worden gelanceerd, die belanghebbenden de mogelijkheid bieden om hun input te geven en impact te hebben op de resultaten van het project. Deze enquêtes vormen de basis voor vervolginterviews. Verder zullen er negen regionale workshops en een slotconferentie plaatsvinden. We houden u via de website van Green Inland Ports op de hoogte van de activiteiten van het project. website om bij te dragen aan de studie.

Bezoek voor meer informatie de website van Green Inland Ports of neem contact op met onze adviseur Jasper Tanis. website of neem contact op met onze adviseur Jasper Tanis.

6 november 2023

3 minuut lezen


Sleutelexperts

Jasper Tanis

Consultant