Van cv-ketel naar duurzame warmte: twee toekomstvisies voor een warme Nederlandse gebouwde omgeving in 2030

Van cv-ketel naar duurzame warmte: twee toekomstvisies voor een warme Nederlandse gebouwde omgeving in 2030


Milieudefensie benaderde Ecorys in september 2017 met de vraag hoe Nederland ‘eerlijk’ kon overstappen van aardgas naar duurzame warmte.

Gezien de internationale klimaatafspraken uit Parijs, de klimaatambities uit het nieuwe regeerakkoord en de groeiende noodzaak om minder afhankelijk te worden van aardgas is deze vraag maatschappelijk relevant.

Om de opdrachtgever van de juiste informatie te voorzien heeft Ecorys onderzoek gedaan naar de effecten van het verduurzamen van de lage temperatuur warmtevraag (met focus op de woningmarkt) op de Nederlandse leefomgeving. Een groot aantal warmteleveringsoplossingen zijn integraal tegen elkaar afgewogen. Om de technisch en economisch meest efficiënte interpretatie van deze beoordeling te kunnen berekenen, hebben we gebruik gemaakt van het ruimtelijke energierekenmodel van het Planbureau voor de Leefomgeving: het VESTA+ model.

Er zijn drie scenario’s doorgerekend:

  1. Het referentiescenario – om de effecten van het huidige en voorgenomen beleid in beeld te brengen
  2. Het laaghangend fruit-scenario – het vinden van wijken waar het met ‘lichte ondersteuning’ al mogelijk is om over te stappen op duurzame warmte
  3. Het doelscenario – het vinden van de voorwaarden waaronder 80% van de Nederlandse woningen technisch en economisch mogelijk moet zijn om over te stappen van aardgas naar duurzame warmte

Om inzicht te geven in de financiële uitdaging van de benodigde investeringen voor huishoudens hebben we de uitkomsten uit berekeningen van CBS-gegevens gekoppeld; over het inkomen en energieverbruik van Nederlandse huishoudens. De resultaten van ons onderzoek concluderen dat zelfs als huiseigenaren over voldoende vermogen beschikken om te investeren, de overstap naar een alternatief voor aardgas een grote uitdaging zal zijn.

Online kaart Warmtetransitie

10 april 2019

1 minuut lezen


Sleutelexperts

Harry van Til

hoofd consultant