Vlieg mee naar de toekomst: drones in Nederland

De toepassing van drones, ook wel bekend als Urban Air Mobility (UAM), neemt de afgelopen jaren een steeds grotere vlucht. De sector staat op een omslagpunt van kleinschalige toepassingen en experimenten naar grootschaliger gebruik voor allerlei commerciële en niet-commerciële, maatschappelijk relevante doeleinden.

In het licht van deze ontwikkelingen heeft Ecorys in samenwerking met NLR en Antea Group gewerkt aan een advies voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om de Nederlandse UAM-strategie te kunnen ontwikkelen. Het ministerie gebruikt ons advies bij het opstellen van de Nederlandse Drone Strategie die is aangekondigd in het Actieplan Onbemande Luchtvaart 2023-2025 en waarschijnlijk begin 2024 verschijnt. Ontdek hoe Nederland een leidende rol in deze snelgroeiende industrie speelt en welke kansen dit met zich meebrengt.

Achtergrond

In de afgelopen tien jaar is in Nederland een ecosysteem ontstaan dat bestaat uit diverse marktpartijen, kennis- en onderzoeksinstellingen en vertegenwoordigende organisaties op het gebied van UAM. Ook internationaal is Nederland nauw betrokken bij de ontwikkeling van de dronemarkt. Zo stond Nederland bijvoorbeeld aan de wieg van Jarus: een organisatie die de Europese Commissie adviseert over operationele, technische en veiligheidseisen binnen de onbemande luchtvaart.

Maar waarom moet Nederland eigenlijk inzetten op verdere ontwikkeling? Zowel economisch als maatschappelijk zien we kansen. Zo is de totale Nederlandse dronemarkt ingeschat op zo’n 500 miljoen euro in 2035, met minimaal 160 miljoen of maximaal 920 miljoen euro. Deze potentiële markt wordt getypeerd door vele soorten toepassingen. Onze analyse onthult veelbelovende toepassingen in de landbouw en op het gebied van inspectie en onderhoud. Deze toepassingen hebben het potentieel om niet alleen de economie te stimuleren, maar ook om voor een positieve maatschappelijke impact te zorgen. Wist je bijvoorbeeld dat een inspecteur van Rijkswaterstaat tot twintig keer minder kans heeft op hetzelfde ongeluk bij het gebruik van een drone in vergelijking met het gebruik van traditionele methoden zoals hoogwerkers?

Benieuwd naar alle andere kansen? In ons rapport vind je onder meer de geschatte economische en maatschappelijke waarde van de toepassing van drones in de landbouw, het goederenvervoer, het personenvervoer, voor veiligheid en noodhulpdiensten, voor publieke diensten, voor inspectie en onderhoud, voor entertainment en adverteren, en voor dataverzameling.

Belangrijkste bevindingen van de evaluatie

Onze visie? In 2035 zullen drones een integraal onderdeel van ons dagelijks leven zijn. Om hier te komen doen we diverse concrete aanbevelingen. Naast het delen van aanbevelingen voor toepassingsgebieden en ontwikkelingslocaties, stellen we acties voor in zeven verschillende dimensies:

  1. Ontwikkelen van een nationaal wet- en regelgevend kader;
  2. Ontwikkelen van samenwerkingsmechanismen;
  3. (Pro)actief sturen op maatschappelijke effecten en omarming;
  4. Creëren van een enabling drone environment middels U-space.
  5. Ontwikkeling van technologische bouwstenen en stimuleren van R&D en innovatie;
  6. Ontwikkelen van de markt, het reguleren van concurrentie en het verlenen van toegang tot financiering;
  7. Ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

In ons rapport beschrijven we de stappen die nodig zijn voor de ontwikkeling van een UAM-strategie, gericht op een bloeiende Nederlandse dronemarkt. Lees ons volledige rapport hier.

24 oktober 2023

3 minuut lezenSleutelexperts

Geert Smit

Sectorleider

Lars Jansen

Junior Consultant

Rick Janse

Senior Consultant