Fiscale ruimte voor kinderen in Oostelijk en Zuidelijk Afrika

Fiscale ruimte voor kinderen in Oostelijk en Zuidelijk Afrika


In oktober 2018 rondde Ecorys de implementatie af van een contract voor het uitvoeren van analyses van de begrotingsruimte en de politieke economie van landen in Oost- en Zuidelijk Afrika.

Het doel van deze studie was om de belangenbehartiging van UNICEF te versterken door een beter begrip van de rol van politieke-economische factoren. Het gaat hierbij om de processen en beslissingen rond het creëren en gebruiken van fiscale ruimte voor investeringen in kinderen in Oostelijk en Zuidelijk Afrika.

De projectresultaten omvatten zestien afzonderlijke landenstudies, die elk uit twee soorten analyses bestonden: een analyse van de politieke economie en een analyse van de begrotingsruimte. De analyse van de politieke economie identificeerde voornamelijk potentiële toegangspunten voor UNICEF's betrokkenheid bij het binnenlandse begrotingsproces, terwijl de analyse van de begrotingsruimte in kaart bracht hoe politieke en economische factoren de begrotingsruimte voor kinderen zouden kunnen beïnvloeden.

Over het geheel genomen bleek uit de studie dat de politieke economie van het begrotingsproces van elk land uniek is, maar dat enkele gemeenschappelijke kenmerken verschuivingen in de ontwikkelingsprioriteiten, een relatief gesloten begrotingsproces en bredere tekortkomingen in de begrotingsvoorbereiding zijn. In termen van budgettaire ruimte identificeerden de studies verschillende veelbelovende scenario's voor het vergroten van de budgettaire ruimte voor kindvriendelijke uitgaven. De vooruitzichten voor de verwezenlijking van veel van de positieve scenario's blijven op de korte termijn echter gemengd. Samenvattend hebben de studies interessante wegen geïdentificeerd voor UNICEF om effectiever te kunnen omgaan met de begroting en strategische kwesties over de toewijzing van middelen, terwijl opties worden geïdentificeerd om de begrotingsruimte te vergroten.