Eindevaluatie van het programma 'Steun aan vrede en veiligheid in de SADC-regio (SPSS)'

De Zuidelijk Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenschap (SADC) heeft een langetermijnvisie van een regionale gemeenschap die een gemeenschappelijke toekomst heeft en die zal zorgen voor sociaal-economisch welzijn, verbetering van de levensstandaard en levenskwaliteit, vrijheid en sociale rechtvaardigheid en vrede en veiligheid voor de bevolking van zuidelijk Afrika. In het bijzonder streeft de SADC tegen 2050 naar een vreedzame, inclusieve, geïndustrialiseerde regio met een gemiddeld tot hoog inkomen, waar alle burgers duurzaam economisch welzijn, rechtvaardigheid en vrijheid genieten.

Achtergrond

De SADC Visie 2050 komt tot uiting in drie pijlers: industriële ontwikkeling en marktintegratie; Infrastructuurontwikkeling ter ondersteuning van regionale integratie; en de ontwikkeling van sociaal en menselijk kapitaal, allemaal gebouwd op een stevig fundament van vrede, veiligheid en goed bestuur. SADC telt momenteel 16 lidstaten.

De EU is op lange termijn een samenwerkingspartner van de SADC geweest, die het regionale integratieproces heeft ondersteund en de regionale integratieagenda van de SADC heeft bevorderd. Daartoe heeft de EU 15 miljoen euro toegewezen voor een interventie op het gebied van vrede, veiligheid en regionale stabiliteit, die heeft geresulteerd in het programma 'Support to Peace and Security in the SADC Region (SPSS)'.

Ons werk

Ecorys heeft onlangs een evaluatie van dit SPSS-programma afgerond. Het project bestond uit twee componenten, i) de eindevaluatie van het programma 'Support to Peace and Security in the SADC Region (SPSS)' en ii) de identificatie en formulering van een vervolginterventie 'Building the Capability and Effectiveness of the SADC Region (SPSS)' Peace and Security Architecture in SADC (BICEPSS)' Naast de evaluatie heeft ons team van deskundigen de EU-delegatie ook bijgestaan ​​bij het identificeren en formuleren van de vervolginterventie van het SPSS-programma, door te beoordelen hoe de toekomstige financieringssteun aan de SADC moet worden verleend. door te gaan met het bevorderen van vrede, veiligheid, stabiliteit en democratie als fundament voor regionale integratie.

Belangrijkste bevindingen

Onze evaluatie was bedoeld om aanbevelingen te doen over de beste manier om verbinding te maken en te synergiseren met de komende door de EU gefinancierde programma's en over de geleerde lessen met betrekking tot de uitvoeringsmodaliteit en conclusies voor de volgende programmeringsperiode. Deze evaluatie is belangrijk voor het waarborgen van de voortdurende bevordering van vrede, veiligheid en regionale integratie in zuidelijk Afrika. Ecorys blijft toegewijd aan het ondersteunen van de EU bij het evalueren van haar programma's om gebruik te maken van de geleerde lessen en om aan te bevelen hoe dit kan worden meegenomen in de toekomstige programmering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Kim Groenewegen

3 juli 2024

2 minuut lezenSleutelexperts

Kim Groenewegen

Principal Consultant