Eindevaluatie van het programma 'Support to Peace and Security in the SADC Region (SPSS)' en identificatie en formulering van het programma 'Building the Capability and Effectiveness of the Peace and Security Architecture in SADC (BICEPSS)'

Als onderdeel van de SIEA-raamcontracten (Lot 3) heeft ons consortium dit project gegund gekregen. De Zuidelijk-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenschap (SADC of de Gemeenschap) werd in 1980 opgericht als de “Zuid-Afrikaanse Ontwikkelingssamenwerkingsconferentie” (SADCC) door negen van de huidige lidstaten. Op 17 augustus 1992 werd de SADCC in Windhoek, Namibië, omgevormd tot SADC met de ondertekening van de SADC-verklaring en het Verdrag. SADC telt momenteel 16 lidstaten: Angola, Botswana, Comoren, Democratische Republiek Congo, Eswatini, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibië, Seychellen, Zuid-Afrika, Verenigde Republiek Tanzania, Zambia en Zimbabwe. SADC heeft een gezamenlijke bevolking van ongeveer 360 miljoen mensen en een bruto binnenlands product (bbp) van ruim 700 miljard euro (2019). Vrede en veiligheid worden beschouwd als de noodzakelijke voorwaarden voor regionale ontwikkeling, omdat instabiliteit in één lidstaat negatieve gevolgen kan hebben voor buurlanden en een struikelblok kan worden voor de regionale integratie. Dat is de reden waarom het herziene Regionale Indicatieve Strategische Ontwikkelingsplan 2020-2030 (RISDP) en de SADC Visie 2050 erkennen dat vrede, veiligheid, democratie en goed politiek bestuur de basis en belangrijkste primaire factoren zijn voor regionale integratie en ontwikkeling.


De EU is op lange termijn een samenwerkingspartner van de SADC geweest, die het regionale integratieproces heeft ondersteund en de regionale integratieagenda van de SADC heeft bevorderd. Het belangrijkste instrument van de EU voor het plannen van haar steun aan de SADC tijdens het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) was het Regionaal Indicatief Programma (RIP). Het RIP sluit aan bij het RISDP en SIPO op drie belangrijke prioriteitsgebieden: goed bestuur, versterkte regionale capaciteit en duurzame vrede en veiligheid in de regio.

De belangrijkste doelstellingen van deze evaluatie zijn om de relevante diensten van de Europese Unie, de geïnteresseerde belanghebbenden en het bredere publiek te voorzien van:

  • Versterkte capaciteit voor verkiezingsondersteuning in de SADC;
  • Verbeterde capaciteit in de SADC voor (gendergevoelige) conflictpreventie, -beheersing en -oplossing;
  • Een versterkte capaciteit van de SADC-lidstaten om de grensoverschrijdende veiligheid en beveiliging te handhaven en te verbeteren, en;
  • Versterking van de SADC-capaciteit om de prevalentie van seksueel en gendergerelateerd geweld aan te pakken.

2 februari 2023

2 minuut lezen


Sleutelexperts

Flavia Spigoli

Senior Project Manager