Eindevaluatie van de dialoogfaciliteit tussen de EU en Zuid-Afrika

De Europese Unie en Zuid-Afrika onderhouden sinds 1994 een wederzijds voordelige relatie, die aanvankelijk werd geleid door de Handels-, Ontwikkelings- en Samenwerkingsovereenkomst (TDCA) en vervolgens door het Gezamenlijk Actieplan (JAP), waardoor de relatie tot een strategisch partnerschap werd verheven. Deze documenten benadrukken dat de programmering door de EUD is afgestemd op de ontwikkelingsdoelstellingen van de Zuid-Afrikaanse regering, die verder werden versterkt met de publicatie van het Nationale Ontwikkelingsprogramma, en geïmplementeerd door het uitrollen van daaropvolgende strategische kaders voor de middellange termijn.


Om de operationalisering van de strategische bedoelingen van de EUD in Zuid-Afrika te garanderen en ervoor te zorgen dat de EUD-inspanningen de ontwikkelingsdoelstellingen van de Zuid-Afrikaanse regering aanvullen, werd de Dialoogfaciliteit tussen de Europese Unie en Zuid-Afrika in het leven geroepen. Deze faciliteit ondersteunt sinds 2009 dialogen tussen relevante Europese en Zuid-Afrikaanse experts in een reeks initiatieven voor het delen van expertise en kennis.

Nu de tweede fase (2016 – 2023) van de dialoogfaciliteit bijna is afgerond, is het nu tijd voor een eindevaluatie van de interventie. Het doel van de eindevaluatie is (1) het beoordelen van de kwaliteit en de tot nu toe behaalde resultaten en (2) het vaststellen van de mate waarin lessen zijn getrokken uit de eerdere Faciliteit. Het is ook een goed moment om te beoordelen of er in de daaropvolgende implementatieperiode rekening is gehouden met de lessen die uit de Mid-Term Review zijn geleerd. Bovendien biedt de eindevaluatie de ideale gelegenheid om lessen te identificeren die de toekomstige programmering kunnen helpen vormgeven.

Ecorys heeft de opdracht gekregen om de eindevaluatie uit te voeren van de technische bijstand voor de dialoogfaciliteit tussen de EU en Zuid-Afrika. De evaluatie zal plaatsvinden van augustus 2022 tot en met oktober 2022.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Ignacio Garcia, Senior projectmanager.

Dialoogfaciliteit EU-Zuid-Afrika

28 juni 2022

1 minuut lezen