Uitbreiding van de PFM-gemeenschap in Tanzania

Uitbreiding van de PFM-gemeenschap in Tanzania


De Britse regering ondersteunt via het Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) de regering van Tanzania met een uitgebreide reeks hervormingsactiviteiten op het gebied van de overheidsfinanciën; inclusief het Public Finance Management Reform Program (PFMRP) fase V.

Het door Ecorys geleide consortium dat technische assistentiediensten (TAS) levert voor PFMRP-V heeft met trots communities of practices (CoPs) op zonaal niveau in Tanzania opgericht als instrumenten voor kennisuitwisseling om de ondersteuning voor capaciteitsopbouw te versterken en te ondersteunen. De CoP's zijn interactieve en collaboratieve hulpmiddelen waarmee het overheidspersoneel van Tanzania kennis kan delen over PFM-uitdagingen, innovaties en actuele kwesties.

De CoP’s werden in mei 2021 op zonaal niveau gelanceerd als virtuele bijeenkomsten om de fysieke afstand tussen PFM-beoefenaars te overbruggen; zij roepen regionale PFM-kampioenen en PFM-beoefenaars bijeen op het niveau van het regionale secretariaat (RS) en de lokale overheid (LGA) om hun ervaringen te delen en van elkaar te leren. CoP's dienen als informele knooppunten voor kennisuitwisseling zonder vaste agenda, maar vormen eerder een forum voor deelnemers om onderwerpen aan de orde te stellen die relevant en actueel zijn in hun werk. De CoP's pakken urgente kwesties aan, zoals een piek in gekwalificeerde en afkeurende auditadviezen van de meest recente CAG-audit, of hoe de inning van hun eigen broninkomsten door LGA's kan worden verbeterd.

Tijdens CoP-discussies delen deelnemers de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, identificeren ze eventuele overeenkomsten in deze uitdagingen, verspreiden ze praktijken die goed hebben gewerkt en identificeren ze gezamenlijk innovatieve oplossingen. Door toegang te krijgen tot de expertise van collega's stellen de CoP's PFM-professionals in staat hun netwerken uit te breiden en de synergieën tussen RS's en LGA's op zonaal niveau te vergroten.

De TAS- en CoPs-deelnemers willen graag doorgaan met het vergroten van de reikwijdte van de CoPs en nodigen PFM-beoefenaars in Tanzania uit om meer te leren over dit kennisuitwisselingsinitiatief via de case study en neem contact op met het TAS-team voor meer informatie.

Voor meer informatie contacteer Elena Ghitti, Consultant, Internationale Ontwikkelingseenheid.

11 februari 2019

2 minuut lezen