Evaluatie van het Twinning Instrument III Suriname – Nederland laat vruchtbare resultaten zien

Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Ecorys geselecteerd om de Twinninginstrument III Suriname – Nederland (2018-2022) te evalueren. Dit instrument had tot doel de sociale banden tussen het maatschappelijk middenveld in Suriname en Nederland te versterken en de capaciteit van maatschappelijke organisaties in Suriname te versterken. Dit gebeurde door het faciliteren en financieren van partnerschappen van maatschappelijke organisaties in Suriname en Nederland die werkzaam zijn in een breed scala aan sectoren, waaronder gezondheidsinstellingen, professionele onderwijscentra, gemeenschapscentra, universiteiten, dierenzorgcentra en instellingen voor cultureel erfgoed.


Uit de evaluatie blijkt dat het Twinning-instrument inderdaad heeft bijgedragen aan het verdiepen en verbreden van de relaties tussen Nederlandse en Surinaamse organisaties. Partnerschappen die via het instrument werden gefinancierd, hebben voor een groot deel de doelstellingen van hun projecten bereikt. Het instrument is daarmee direct relevant voor de Surinaamse organisaties, en indirect relevant voor Nederlandse partners die inzicht hebben gekregen in de Surinaamse cultuur en kennis hebben verworven van mensen in Nederland met een migratieachtergrond.

Met name één van de reeks bevindingen en aanbevelingen is het vermelden waard: het twinninginstrument bevat een goed voorbeeld van een positief maar onbedoeld effect, ofwel een effect dat geen deel uitmaakte van de beoogde doelstellingen. Ondanks de negatieve effecten van Covid-19 heeft de pandemie de capaciteit van Surinaamse organisaties vergroot, omdat partnerschappen verantwoordelijkheden naar Surinaamse organisaties hebben verschoven en beter gebruik hebben gemaakt van de kennis binnen Suriname zelf. Dit biedt een interessante basis om de geleerde lessen voor een mogelijk toekomstig twinninginstrument te formuleren.

27 december 2022

1 minuten lezenSleutelexperts

Maud Eskes

Consultant